Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

23 May 2014

Proiect de hotarare-modificare si completarea anexei la HCL nr. 69 din 10.08.1999 privind insusirea inv. bunurilor

23 May 2014

Proiect de hotarare-Priveste: atribuirea in proprietatate cu titlu gratuit a unui loc de veci situat in Cimitirul ,,Sf. Alexandru”, in conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004.

23 May 2014

Proiect de hotarare-Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Independentei, nr. 48, lot 1

23 May 2014

Proiect de hotarare-Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. C-tin Brancoveanu, zona bl. G1

23 May 2014

Proiect de hotarare-Priveste: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a unor bunuri din cadrul Fermei Liceului Tehnologic “Nicolae Balcescu”.

23 May 2014

Proiect de hotarare-PRIVESTE: Aprobarea raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2013 precum si a raportului privind auditarea situatiilor financiare intocmite la 2013 la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L

23 May 2014

Proiect de hotarare-Priveste: aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2013 ale SC TERMIC CALOR SERV SRL.

23 May 2014

Proiect de hotarare-Priveste: stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor în care contravenientii vor presta activităti în folosul comunitătii la nivelul Municipiului Alexandria

23 May 2014

Proiect de hotarare-Priveste: Aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2013 la S.C. SERVICIUL SANITAR VETERINAR S.R.L. ALEXANDRIA

Parteneri