Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

20 October 2014

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Reabilitare termica sediu Primarie Alexandria ”

16 October 2014

Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru doamna Iordache Paula din municipiul Alexandria

16 October 2014

Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru domnul Chiru Marian din municipiul Alexandria

16 October 2014

Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru familia doamnei Bogdea Marcela din municipiul Alexandria

16 October 2014

Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 100/29.04.2013 privind acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru transportul public local de calatori in municipiul Alexandria

16 October 2014

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului I, anul scolar 2014-2015

16 October 2014

Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice

16 October 2014

Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 3/11.01.2011 cu privire la constituirea Comisiei locale de ordine publica la nivelul municipiului Alexandria

Parteneri