Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

23 April 2014

Proiect de hotarare cu privire la alocarea de fonduri din bugetul local pentru unitati de cult din municipiul Alexandria

21 March 2014

Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria in A.G.A. la APA SERV S.A. pentru aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare pentru S.C. APA SERV S.A.

21 March 2014

Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria in A.G.A. la A.D.I. „Teleormanul” pentru aprobarea Master Planului Revizuit al Judetului Teleorman, aferent proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in perioada 2014-2020

21 March 2014

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii concursului de pescuit „Cupa Alexandriei la crap”, editia a II-a

21 March 2014

Proiect de hotarare cu privire la acordarea unor ajutoare de urgenta constand in produse alimentare, pentru veteranii de razboi din municipiul Alexandria

21 March 2014

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2014 in municipiul Alexandria

21 March 2014

Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la HCL nr. 69/10.08.1999 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria

Parteneri