Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

19 June 2014

Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu Clubul Municipal de Sah Teleorman in vederea desfasurarii in comun a unor activitati sportive

19 June 2014

Proiect de hotarare cu privire la alegerea unui viceprimar al municipiului Alexandria

19 June 2014

Proiect de hotarare cu privire la alegerea unui viceprimar al municipiului Alexandria

13 June 2014

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria

13 June 2014

Proiect de hotarare cu privire la revocarea HCL nr. 136/29.04.2014 privind vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in zona Piata Peco, poz. 6

12 June 2014

Proiect de hotarare cu privire la schimbarea din functia de viceprimar al Municipiului Alexandria a domnului consilier Oprea Eduard Laurentiu

12 June 2014

Proiect de hotarare cu privire la schimbarea din functia de viceprimar al Municipiului Alexandria a domnului consilier Popescu Dumitru Dan

12 June 2014

Proiect de hotarare cu privire la Aprobarea planului anual de perfectionare a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Alexandria

12 June 2014

Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 83/27.02.2014 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Alexandria in AGA, in Consiliul Director si a cenzorului la Asociatia Club Sportiv Baschet Teleorman-Alexandria

Parteneri