Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

23 January 2015

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2015

23 January 2015

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea utilizarii excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenti, pentru anul 2015

23 January 2015

Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Strada Alexandru Ghica, nr. 207 bis

23 January 2015

Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din Municipiul Alexandria

23 January 2015

Proiect de hotarare cu privire la completarea anexei la HCL nr. 69/10.08.1999 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria

23 January 2015

Proiect de hotarare cu privire la stabilirea elementelor de identificare ale unitatilor locative din blocul F, str. Ion Creanga, care apartin domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria

23 January 2015

Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Strada Dunarii, zona bloc I 13

23 January 2015

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL Alexandria pentru anul 2015

23 January 2015

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR CONSTRUCTII EDILITARE SRL Alexandria pentru anul 2015

23 January 2015

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICIUL SANITAR-VETERINAR SRL Alexandria pentru anul 2015

Parteneri