Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

27 February 2020

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor, din unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria, cu rezultate deosebite la invatatura

26 February 2020

Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Programului de executie a lucrarilor de intretinere strazi pentru anul 2020 in Municipiul Alexandria

26 February 2020

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea ameliorării terenului degradat aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, prin Garda Forestieră București

25 February 2020

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului „Tanar Cetatean”, in Municipiul Alexandria, in anul 2020

24 February 2020

Proiect de hotarare cu privire la Acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice din municipiul Alexandria

24 February 2020

Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Gradinita cu P.P. nr. 6, Scoala Gimnaziala „Mihai Viteazul”, Scoala Gimnaziala „Stefan cel Mare”, Colegiul National „Al. I. Cuza”, Universitatea Valahia – Facultatea de Stiinte si Inginerie din Alexandria, Asociatia Centrul de Resurse al Comunitatii Talpa, Scoala 3 Gimnaziala si Primaria Comunei Talpa pentru Realizarea in comun a proiectului „Traditiile si obiceiurile romanesti ne apropie, nu ne separa”

21 February 2020

Proiect de hotarare cu privire la predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire bază sportivă TIP 1, Şos. Turnu Magurele, municipiul Alexandria, Baza Sportiva PECO, judeţul Teleorman”

21 February 2020

Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la A.D.I. “Teleormanul”, pentru a vota favorabil iesirea din asociatie a comunei Branceni, judetul Teleorman

21 February 2020

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Alexandria, pentru activitati nonprofit de interes general, aferent anului 2020

21 February 2020

-Proiect de hotarare cu privire la acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local in vederea platii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, pentru familiile si persoanele singure domiciliate in municipiul Alexandria

Parteneri