Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

18 December 2019

Proiect de hotarare cu privire la: aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Alexandria, judetul Teleorman

18 December 2019

Proiect de hotarare cu privire la: dezmembrarea unui imobil aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situat în strada Șoșeaua Turnu Măgurele cu număr cadastral 23437

18 December 2019

Proiect de hotarare cu privire la: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2019

18 December 2019

Proiect de hotarare cu privire la: acoperirea definitiva a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2019 din excedentul anului 2018

18 December 2019

Proiect de hotarare cu privire la: modificarea HCL nr.161 din 30.11.2005 privind incadrarea terenurilor din municipiul Alexandria, judetul Teleorman, pe zone pentru plata impozitului pe teren

17 December 2019

Proiect de hotarare cu privire la: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al Municipiului Alexandria a unui teren situat în str.București, zona bl.H1

17 December 2019

Proiect de hotarare cu privire la: declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri din Municipiul Alexandria

17 December 2019

Proiect de hotarare cu privire la: Acordarea de scutiri si reduceri in anul fiscal 2020 pentru contribuabilii persoane fizice si persoane juridice din municipiul Alexandria.

17 December 2019

Proiect de hotarare cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2019.

Parteneri