Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

21 December 2017

Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Alexandria catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL, aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011.

15 December 2017

Proiect de hotarare cu privire la acordarea de scutiri si reduceri in anul fiscal 2018 pentru contribuabilii persoane fizice si persoane juridice din municipiul Alexandria

15 December 2017

Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice din municipiul Alexandria

15 December 2017

Proiect de hotarare cu privire la repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria

15 December 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria si al Directiei Generale de Asistenta Sociala Alexandria pe anul 2018

15 December 2017

Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 219/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Directiei de Evidenta a Persoanelor, Directiei Politia Locala, Serviciului Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria si Serviciul Public de Interes Local Directia Generala de Asistenta Sociala Alexandria

15 December 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico- economice a obiectivului de investitii ,, Retea de iluminat public pe Soseaua Turnu Magurele – incinta fostei U.M., Municipiului Alexandria

Parteneri