Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

27 December 2016

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alexandria si al Directiei Generale de Asistenta Sociala Alexandria, pe anul 2017

22 December 2016

Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe Str. Alexandru Ghica, nr. 207 Bis, cu nr. cadastral 20308

22 December 2016

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria

21 December 2016

Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 6/21.06.2016 cu privire la organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria

21 December 2016

Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Libertatii, zona Piata Centrala

21 December 2016

Proiect de hotarare cu privire la validarea mandatului unui consilier in Consiliul local al municipiului Alexandria

21 December 2016

Proiect de hotarare cu privire la acoperirea definitiva a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2016 din excedentul anului 2015

21 December 2016

Proiect de hotarare cu privire la validarea modificarilor privind bugetul local al municipiului Alexandria pe anul 2016

Parteneri