Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

16 December 2015

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea regulamentului privind asocierea municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu structurile sportive din municipiul Alexandria pentru sprijinirea financiara de la bugetul local a unor activitati desfasurate de acestea

15 December 2015

Proiect de hotarare cu privire la organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2016-2017

15 December 2015

Proiect de hotarare cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL pe anul 2015.

14 December 2015

Proiect de hotarare cu privire la acordarea de scutiri si reduceri, in anul fiscal 2016, pentru contribuabilii persoane fizice si juridice din municipiul Alexandria

14 December 2015

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Cinematografului 2D-3D din Casa de Cultura a municipiului Alexandria_Modificat

11 December 2015

Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, zona bloc I24, in CV 81;

11 December 2015

Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Al Ghica nr. 107B;

11 December 2015

Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local a unui imobil din municipiul Alexandria

11 December 2015

Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea in unitati individuale a constructiei C1 situata in incinta Complexului de Odihna si Recreere Strand Vedea, str. Ciocan

11 December 2015

Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor bunuri mobile aflate in incinta „Complexului de Odihna si Recreere – Strand Vedea”;

Parteneri