Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

18 December 2014

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea incheierii actului aditional nr. 3 la Contractul de Credit nr.Teleorman SJ-CC/65/886/12.11.2010 cu valoarea de 21.242.076 lei contractat de SC APA SERV SA si acordarea unui mandat special domnului viceprimar Neacsu Ionut pentru semnarea acestuia in numele autoritatii locale

16 December 2014

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dizolvarii S.C. ALEXSAL PREST S.A. Alexandria

16 December 2014

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Reabilitare cartier de locuinte din zona blocurilor 700 si 714 (Str. C-tin Brancoveanu – str.1 Mai – str. Al. Ghica)” in municipiul Alexandria

16 December 2014

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acordarii normei de hrana pentru politistii locali din cadrul Serviciului Politia Locala a Municipiului Alexandria

16 December 2014

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Politiei Locale Alexandria

16 December 2014

Proiect de hotarare cu privire la acordarea de scutiri si facilitati in anul fiscal 2015 pentru contribuabilii persoane fizice

16 December 2014

Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Alexandru Ghica, zona bloc 715A, fost PT 2

16 December 2014

Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local al unui teren din municipiul Alexandria

16 December 2014

Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, zona bloc F1

16 December 2014

Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 1 Mai, zona dig Vedea

Parteneri