Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

02 August 2010

Proiectul Bugetului de venituri si cheltu ieli pe anul 2010 a fost intocmit in baza Legii Bugetului de stat nr. 11/26 ianuari e 2010 si a Legii nr. 273/29 iunie 2006 privind finantele publice locale, cu modificar ile si complectarile ulterioare.

Parteneri