Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

12 November 2019

Proiect de hotarare cu privire la: aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect ,,Modernizare, extindere, dotare si amenajare curte interioara la gradinita cu program prelungit Ion Creanga”, in Municipiul Alexandria, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv specific 4.4, apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.4/1

30 October 2019

Proiect de hotarare cu privire la: priveste aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Alexandria ,Directiei Politia Locala si al Directiei de Evidenta a Persoanelor Alexandria

30 October 2019

Proiect de hotarare cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSLOC PREST SRL pe anul 2019.

28 October 2019

Proiect de hotarare cu privire la: desemnarea reprezentantului Municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la SC Piete si Targuri Alexandria SRL.

28 October 2019

Proiect de hotarare cu privire la: modificarea si completarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului aprobat prin HCL nr. 190/27.06.2018.

28 October 2019

Proiect de hotarare cu privire la: modificarea si completarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Alexandria catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011.

Parteneri