Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

15 January 2019

Proiect de hotarare cu privire la: predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului Piata Centrala si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ,, Reabilitare, amenajare si extindere Piata Agroalimentara, municipiul Alexandria, judetul Teleorman”

15 January 2019

Proiect de hotarare cu privire la: dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situat în strada Libertății, Piața Centrală cu nr. cadastral 25520

14 January 2019

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de repartizare a locuintelor destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din sanatate situate in blocul G, str. Ion Creanga construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Alexandria

19 December 2018

Proiect de hotarare cu privire la: aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Inspectoratul Judetean de Politie al judetului Teleorman, in vederea infiintari Centrului de Prevenire si Combatere a Criminalitatii Alexandria

19 December 2018

Proiect de hotarare cu privire la: validarea modificarilor privind bugetul local al Municipiul Alexandria pe anul 2018

19 December 2018

Proiect de hotarare cu privire la: organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2019-2020.

19 December 2018

Proiect de hotarare cu privire la: aprobarea listei de prioritati cu solicitantii care au acces la locuintele destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din sanatate, in municipiul Alexandria

19 December 2018

Proiect de hotarare cu privire la: aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.7, situată in blocul S3, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe

19 December 2018

Proiect de hotarare cu privire la: aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.1, situată in blocul S2, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe

Parteneri