Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

27 June 2018

Proiect de hotarare cu privire la: privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot „Sala de educatie fizica scolara“ in incinta Scolii gimnaziale Alexandru Colfescu, str. Dunarii nr. 292, municipiul Alexandria, jud. Teleorman

27 June 2018

Proiect de hotarare cu privire la: schimbarea sediului cabinetului de medicina generala din incinta Liceului Tehnologic “Nicolae Balcescu” in incinta Colegiului National “Al.D.Ghica”

27 June 2018

Proiect de hotarare cu privire la: modificarea si completarea Regulamentului de functionare a sistemului de parcare cu plata a autovehiculelor in municipiul Alexandria in parcarile administrate de SC Piete si Targuri Alexandria SRL, aprobat prin HCL nr. 334/2017.

27 June 2018

Proiect de hotarare cu privire la: modificarea HCL nr.109/27.04.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii, numarului de personal si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei de Asistenta Sociala Alexandria

27 June 2018

Proiect de hotarare cu privire la: modificarea HCL nr. 167/18.06.2018 privind aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Alexandria, organigramei, statului de functii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare

25 June 2018

Proiect de hotarare cu privire la: declararea ca bun aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, a unui teren extravilan situat in zona Soseaua Turnu Magurele-SC Koyo

25 June 2018

Proiect de hotarare cu privire la: închirierea prin licitatie publicã a unui teren, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Constantin Brancoveanu, nr. 42- 44

25 June 2018

Proiect de hotarare cu priivre la: aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Alexandria

25 June 2018

Proiect de hotarare cu privire la: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local în Adunarea Generală la SC TERMIC CALOR SERV SRL pentru aprobarea trecerii la procedura concordatului preventiv

25 June 2018

Proiect de hotarare cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Viilor, nr. 15, cu nr. cadastral 25528

Parteneri