Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

27 February 2019

Priveste: stabilirea zonei in vederea instalarii de către candidați, partide politice, alianțe politice și alianțe electorale, a unor amenajari provizorii pe domeniul public al Municipiului Alexandria pe perioada electorala

27 February 2019

Priveste: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria si scoaterea din functiune, casarea si demolarea, a unor constructii din cadrul imobilului situat in str. Vedea nr. 4, cu nr. cadastral 23951

27 February 2019

Priveste: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria si scoaterea din functiune, casarea si demolarea, a unor constructii din cadrul imobilului situat in str. Alexandru Ghica, nr. 119, cu nr. cadastral 23919

26 February 2019

Priveste: aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitarea si modernizarea localului Scolii Gimnaziale nr.6”, Municipiul Alexandria

26 February 2019

Priveste: aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu Program Prelungit nr. 10”, Municipiul Alexandria

26 February 2019

Priveste: aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare cresa nr. 4”, Municipiul Alexandria

26 February 2019

Priveste: aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare si reabilitare cladire Liceul Tehnologic nr. 1”, Municipiul Alexandria

26 February 2019

Priveste: aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare spatii agrement, imprejmuire si anvelopare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare’’, Municipiul Alexandria

26 February 2019

Priveste: aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare si reabilitare cladire Scoala Gimnaziala Al.Colfescu”, Municipiul Alexandria

26 February 2019

Priveste: aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare si reabilitare cladire Gradinita nr. 7”, Municipiul Alexandria

Parteneri