Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

30 March 2020

Proiect de hotarare cu privire la Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2020

30 March 2020

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Piețe și Târguri Alexandria SRL

30 March 2020

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL

27 March 2020

Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr.130/24.04.2019 privind Regulamentul de convietuire socială în Municipiul Alexandria

26 March 2020

Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a 7 platforme pentru colectarea deșeurilor municipale , aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, catre ASOCIAȚIA de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ MANAGEMENTUL DEŞEURILOR TELEORMAN”, in vederea reabilitării si modernizării

26 March 2020

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al piețelor din municipiul Alexandria administrate de SC Piețe Și Târguri Alexandria SRL.

25 March 2020

Proiect de hotarare cu privire la modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de întreținere străzi pentru anul 2020 în Municipiul Alexandria

24 March 2020

Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei la HCL nr. 37 din 16 septembrie 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al municipiului Alexandria

24 March 2020

Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Asociatia „UN PAS SPRE EDUCATIE” Alexandria in vederea realizarii in comun a unot actiuni educative

24 March 2020

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Desfiintare cladire C4 – Centrala termica de la Liceul Teoretic Al. D. Ghica”, in Municipiul Alexandria

Parteneri