Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

25 June 2019

Proiect de hotarare cu privire la: închirierea prin licitatie publică a unui teren, apartinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Dunării, zona bl.588

25 June 2019

Proiect de hotarare cu privire la: aprobarea majorării capitalului social al S.C. Transloc Prest S.R.L. Alexandria prin aport în natura

24 June 2019

Proiect de hotarare cu privire la: aprobarea modalitatii de acordare a beneficiilor financiare persoanelor varstnice – veterani de razboi din Municipiul Alexandria

24 June 2019

Proiect de hotarare cu privire la: aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare si reparatii la Scoala <>”, in Municipiul Alexandria

24 June 2019

Proiect de hotarare cu privire la: Priveste: schimbarea destinatiei a unui imobil cu numarul cadastral 26158, din punct termic in imobil cu alta destinatie, situat in str. Alexandru Ghica, nr. 121 A, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria si trecerea acestuia din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria

21 June 2019

Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor-persoane fizice din municipiul Alexandria

21 June 2019

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea valorii actualizate, conform prevederilor OUG 114/2018, pentru obiectivul de investitii „Modernizare si reabilitare cladire Gradinita nr. 7”, in Municipiul Alexandria

21 June 2019

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral pentru municipiul Alexandria

21 June 2019

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu solicitantii care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Alexandria

Parteneri