Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

17 August 2017

Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun aparținând domeniului public de interes local a unui teren din municipiul Alexandria_Modificat

17 August 2017

Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 37 din 16 septembrie 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al municipiului Alexandria_Modificat

 

17 August 2017

Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr. 219/ 31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale ”administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria,Directiei de Evidenta a Persoanelor,Directiei Politia Locala,Serviciului Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria si ale Serviciului Public de Interes Local Directia Generala de Asistenta Sociala Alexandria_mODIFICAT

11 August 2017

Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bl. 587

11 August 2017

Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 1 Mai, zona bl. B6

11 August 2017

Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului public de interes local a unui teren din municipiul Alexandria

11 August 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare locala 2014-2020(2023) a municipiului Alexandria;

11 August 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de mobilitate Urbana a municipiului Alexandria

Parteneri