Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

22 June 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea avizului de principiu favorabil pentru modificarea intravilanului municipiului Alexandria in vederea reactualizarii PUG-ului

22 June 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea avizului de principiu favorabil pentru extinderea intravilanului municipiului Alexandria in vederea scoaterii din circuitul agricol a unor terenuri

22 June 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2017 in municipiul Alexandria

22 June 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria

22 June 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Modernizare zona veterani in Municipiul Alexandria”;

22 June 2017

Proiect de hotarare cu privire la schimbarea denumirii obiectivului de investitii „Centrul Medical de Profilaxie Oro-Dentara” in „Cabinet de medicina scolara stomatologica” si darea in administrare catre Liceul tehnologic Nicolae Balcescu din Municipiul Alexandria

22 June 2017

Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului public de interes local a unui teren din municipiul Alexandria

22 June 2017

22 June 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea desfasurarii activitatii de vanzare cu ajutorul magazinelor ambulante tip bicicleta nemotorizata, pe strada Libertatii- tronson cuprins intre strada Ion Creanga si strada Bucuresti

Parteneri