Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

10 May 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de aur” 2017 prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie

10 May 2017

Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun aparținând domeniului privat de interes local a unui teren din municipiul Alexandria

09 May 2017

Proiect e hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria

09 May 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Listei de proiecte pe anul 2017 pe care le va elabora S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L. Alexandria

09 May 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de proiectare prestate de S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L. Alexandria

09 May 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea notelor de fundamentare pentru achizitia de autoturisme

09 May 2017

Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 33 din blocul L28, strada Dunarii, municipiul Alexandria, din “locuinta de protocol” in “locuinta de serviciu”;

26 April 2017

Proiect de hotarare cu privire la: schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 23, situata in blocul F, str. Ion Creanga, municipiul Alexandria, din locuinta convenabila in locuinta de serviciu

26 April 2017

Proiect de hotarare cu privire la: privind modificarea Anexei nr.2 a HCL 200/2016 privind Planul de ocupare pe anul 2017 al functiilor publice din cadrul serviciului public local Directia Generala de Asistenta Sociala Alexandria

26 April 2017

Proiect de hotarare cu privire la: asocierea Municipiului Alexandria cu Asociatia Pro Mediu Teleorman în vederea desfăşurării în comun a unor activităţi in cadrul Programului Spatii Verzi, Componenta – Spatii Verzi Urbane 2017

Parteneri