Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

26 August 2019

Proiect de hotarare cu privire la: darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, catre SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria.

26 August 2019

Proiect de hotarare cu privire la: aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect „Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic”, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1

26 August 2019

Proiect de hotarare cu privire la: modificarea si completarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Alexandria catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011.

23 August 2019

Proiect de hotarare cu privire la: conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” domnului STAN STEFAN

23 August 2019

Proiect de hotarare cu privire la: conferirea diplomei de excelenta domnului FLOREA CATALIN IONUT

23 August 2019

Proiect de hotarare cu privire la: acordarea unor diplome de merit

22 August 2019

Proiect de hotarare cu privire la acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local in vederea platii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, pentru familiile si persoanele singure care beneficiaza de locuinte tip modul, situate pe Soseaua Alexandria-Pitesti, DJ 504, pct. T52, nr. 2D, municipiul Alexandria

22 August 2019

Proiect de hotarare cu privire la acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru acoperirea facturii de energie electrica pentru persoanele singure si familiile beneficiare de locuinte tip modul, situate pe Soseaua Alexandria-Pitesti, DJ 504, pct. T52, nr. 2D, municipiul Alexandria

Parteneri