Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:

24 March 2017

aprobarea Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2017 in Municipiul Alexandria

24 March 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L. pentru anul 2017

24 March 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. pentru anul 2017

24 March 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L. pentru anul 2017

24 March 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L. pentru anul 2017

24 March 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICIUL SANITAR-VETERINAR S.R.L. pentru anul 2017

24 March 2017

24 March 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acoperirii partiale a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru poulatie in sistem centralizat din municipiul Alexandria;

24 March 2017

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii, a numarului de personal si a Regulamentului de organizare si functionare ale Serviciului public local “D.G.A.S.” Alexandria

Parteneri