Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

29 January 2020

Priveşte: aprobarea organizarii si desfasurarii campaniei “Fii aproape de mine”, in Municipiul Alexandria, in anul 2020

29 January 2020

Priveşte: aprobarea organizarii si desfasurarii concursului „SI EU IUBESC ALEXANDRIA”in Municipiul Alexandria

29 January 2020

Priveşte: aprobarea organizarii si desfasurarii concursului „CRESTEM SANATOS”, in Municipiul Alexandria

29 January 2020

Priveşte: aprobarea principalelor manifestări cultural – artistice, sportive si de tineret care se desfasoară în municipiul Alexandria în anul 2020

23 January 2020

Priveşte: aprobarea utilizarii excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenti, pentru anul 2020

19 December 2019

Priveste: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni

19 December 2019

Priveste: aprobarea contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare în Municipiului Alexandria

19 December 2019

Privind organizarea retelei scolare a unitătilor de învătământ preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2020-2021

19 December 2019

Privește:dezmembrareaunuiimobilaparținânddomeniului publicde interes local al municipiuluiAlexandria situatînstradaȘoșeauaTurnuMăgurele cu număr cadastral 23437

19 December 2019

Priveşte: aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Alexandria, judetul Teleorman

Parteneri