Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

29 January 2020

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ,,Desfiintare cladire C4 – Cantina de la Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu”, in Municipiul Alexandria

29 January 2020

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ,,Desfiintare cladire C3 – Casa Poarta de la Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu”, in Municipiul Alexandria

29 January 2020

Priveste: aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de achzitie publica si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii ,,Extindere cladire si amenajare laboratoare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”, in Municipiul Alexandria

29 January 2020

Priveste: aprobarea devizului general actualizat si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu Program Prelungit nr. 10”, in Municipiul Alexandria

29 January 2020

Priveste: aprobarea Regulamentului privind confiscarea animalelor si pasarilor ca urmare a sacrificarii acestora pe domeniul public sau privat al municipiului Alexandria

29 January 2020

Priveste: modificarea si completarea anexei la HCL nr.130/24.04.2019 privind Regulamentul de convietuire socială în Municipiul Alexandria

29 January 2020

Priveste: aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2020

29 January 2020

Priveste : aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al municipiului Alexandria pentru anul 2020

29 January 2020

Privește: aprobarea contractului de mandat privind directorul SC PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA SRL

29 January 2020

Priveste: modificarea si completarea Anexelor la H.C.L. nr. 49/26.02.2015 privind constituirea „Sfatului Inteleptilor”din municipiul Alexandria

Parteneri