Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

29 November 2019

Privește:actualizarea Regulamentuluiprivindînchiriereaprinlicitatiepublica a terenuriloraparţinânddomeniului public sauprivat de interes local al municipiului Alexandria învedereaparcăriiautovehiculelor

29 November 2019

Priveşte:prelungireacontractelor de închiriere care expirăîncursulanului 2020, pentruspaţiile cu altădestinaţiedecâtaceea de locuinţeşiterenurileînchiriate, aparţinânddomeniului public sauprivat de interes local al municipiului Alexandria

29 November 2019

Priveşte :prelungireacontractelor, care expirăîncursulanului 2020, pentruterenurileînchiriate,pe care suntconstruitegarajeşi copertine

29 November 2019

Priveste: închirierea prin licitatie publică a unui teren, apartinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Dunării, zona bl.905

29 November 2019

Priveste: închirierea prin licitatie publică a unui teren, apartinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Independentei, zona bl.G101B, sc.B

29 November 2019

Priveste: aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.7, situată in blocul S3, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe

29 November 2019

Priveste: aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.14, situată in blocul S1, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe

29 November 2019

Priveste: schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 18, situata in blocul I3, str. Dunarii, Municipiul Alexandria, din locuinta de serviciu in locuinta din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria in vederea vanzarii prin licitatie publica

29 November 2019

Priveşte: repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria

29 November 2019

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. 1 Decembrie, nr. 172A.

Parteneri