Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

14 February 2020

Priveste: aprobarea Programului de executie a lucrarilor de intretinere strazi pentru anul 2020 in Municipiul Alexandria

14 February 2020

Priveste: Aprobarea tarifelor pentru lucrarile de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria

14 February 2020

Priveste: aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2020

14 February 2020

Priveste: aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria pentru anul 2020

14 February 2020

Priveste: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria pe anul 2020

14 February 2020

Priveste: aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Alexandria SRL pe anul 2020

14 February 2020

Priveste: aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2020

14 February 2020

Priveste: aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSLOC PREST SRL pe anul 2020

14 February 2020

Priveste: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICIUL SANITAR VETERINAR S.R.L Alexandria pentru anul 2020

14 February 2020

Priveste: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L. pe anul 2020

Parteneri