Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

30 November 2010

Priveste: aprobarea cumpararii de actiuni de la persoanele fizice- actionari la S.C. TRANSLOC PREST S.A. Alexandria, de catre Municipiul Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria

30 November 2010

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Tarlaua 7, Parcela 27-29, Lot 1.

30 November 2010

Priveste: concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada soseaua Turnu Magurele, nr. 2.

30 November 2010

Priveste: asocierea MUNICIPIULUI ALEXANDRIA prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu,, Asociatia Culturala si de Binefacere DESTINY “ Alexandria, in vederea realizarii in comun a unor actiuni specifice ( culturale si de binefacere )

30 November 2010

Priveşte: asocierea MUNICIPIULUI ALEXANDRIA prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu EPISCOPIA ALEXANDRIEI SI TELEORMANULUI , in vederea functionarii Capelei din Cimitirul Sfantul Alexandru, pentru desfasurarea serviciilor religioase specifice.

30 November 2010

Priveste: aprobarea incetarii asocierii dintre MUNICIPIUL ALEXANDRIA prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria si S.C. LUXBA DEVELOPMENT S.R.L. Bucuresti

30 November 2010

Priveste: modificarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr. 37/19.02.2008, privind darea in folosinta gratuita pe termen de 49 ani, catre Universitatea ,,VALAHIA,, Targoviste a unor terenuri si spatii (Garnizoana Alexandria – Cazarma 902), apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria

30 November 2010

Priveste: modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 234/29.10.2009, privind declararea ca bunuri apartinind domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, a unor terenuri pe care au fost construite locuinte din fondurile A.N.L.

28 October 2010

Priveşte: Rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2010

28 October 2010

Priveste: desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar din municipiul Alexandria

Parteneri