Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

26 February 2009

Priveste: stabilirea traseelor si a statiilor de imbarcare/debarcare, altele decat autogara pentru transportul public de persoane in regim judetean si interjudetean

26 February 2009

Priveşte: inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu si a terenului aferent constructiei, apartinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situate in str. Dunarii, nr. 281, Zona Fruleg

26 February 2009

Priveste: închirierea prin licitatie publicã a unui teren apartinind domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti, zona blocului 704 A

26 February 2009

Priveste: închirierea prin licitatie publicã a unui teren, apartinind domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Lupeni

26 February 2009

Priveşte : aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii comerciale aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în str. Libertăţii nr. 304-308, Piaţa UNIRII- hală parter

26 February 2009

Priveşte : aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situate în strada Libertăţii nr. 304-308, Piaţa UNIRII-platformă

26 February 2009

Priveste: vânzarea, prin licitatie publica, a unui teren în suprafatã de 335,00 mp, situat în municipiul Alexandria, str. Alexandru Ghica nr. 107B, apartinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria.

26 February 2009

Priveste: aprobarea taxelor si tarifelor practicate in piete, targuri, oboare si alte locuri publice din municipiul Alexandria

26 February 2009

Priveste: aprobarea zonelor de interes comercial ale municipiului Alexandria si aprobarea tarifelor pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinte si a terenurilor, apartinând domeniului public si privat de interes local din municipiul Alexandria, diferentiate pe zone de interes comercial

26 February 2009

Priveste: aprobarea Regulamentului de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe teritoriul municipiului Alexandria

Parteneri