Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

27 March 2009

Priveşte: aprobarea proiectului finanţat din fonduri structurale „Sistem pentru Managementul Iluminatului Public în Municipiul Alexandria”, a contribuţiei la cheltuielile eligibile şi a cheltuielilor neeligibile legate de proiect, din bugetul local al Municipiului Alexandria

27 March 2009

Priveste : aprobarea “Planului Integrat de Dezvoltare Urbana al municipiului Alexandria”

27 March 2009

Priveste: aprobarea contractului privind administrarea infrastructurii sistemului de iluminat public si a protocolului de preluare a infrastructurii sistemului destinat exclusiv pentru realizarea serviciului de iluminat public

27 March 2009

Priveste: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietelor, targurilor si oboarelor din municipiul Alexandria.

27 March 2009

Priveste: modificarea si completarea H.C.L. nr.123/17.12.2008 privind stabilirea unor amplasamente pentru stationare taxi si aprobarea taxelor aferente pentru folosirea acestora pe raza municipiului Alexandria

27 March 2009

Priveste: închirierea prin licitatie publicã a unor terenuri apartinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria, pentru activităţi comerciale

27 March 2009

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în Piaţa PECO

27 March 2009

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii comerciale aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în str. Libertăţii nr. 304-308, Piaţa UNIRII- hală parter

27 March 2009

Priveste: închirierea prin licitatie publicã a unor terenuri care fac parte din domeniul public de interes local al municipiului Alexandria cu destinatia panouri publicitare.

27 March 2009

Priveste: organizarea pasunatului si stabilirea taxelor de pasunat si de gloaba pentru anul 2009

Parteneri