Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

27 March 2009

Priveste: aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal ale Serviciului public CTDTDM Alexandria.

27 March 2009

Priveste: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciului public de interes local A.A.S.P.S.Alexandria

27 March 2009

Priveste: stabilirea traseelor secundare si a statiilor de imbarcare/debarcare pentru transportul public de persoane in municipiul Alexandria.

27 March 2009

Priveşte: Aprobarea „Studiu privind optimizarea circulaţiei şi parcare în zona centrală a Municipiul Alexandria”

27 March 2009

Priveşte : Aprobarea PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL ( P.A.T.Z. ) pentru obiectivul de investiţii « REABILITARE DN 6 TRONSON ALEXANDRIA- CRAIOVA, VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI ALEXANDRIA »

27 March 2009

Priveste : aprobarea studiului de fezabilitate aferent proiectului „Sistem de supraveghere in vederea cresterii sigurantei si prevenirii criminalitatii in Municipiul Alexandria”

27 March 2009

Priveste : aprobarea documentatiei tehnico-economice aferenta proiectului „Sistem pentru Managementul Traficului Rutier in Municipiul Alexandria”

27 March 2009

Priveste : aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru proiectul „Sistem pentru Managementul Iluminatului Public in Municipiul Alexandria”

27 March 2009

Priveşte: aprobarea proiectului finanţat din fonduri structurale „Sistem de supraveghere în vederea creşterii siguranţei şi prevenirii criminalitătii în Municipiul Alexandria”, a contribuţiei la cheltuielile eligibile şi a cheltuielilor neeligibile legate de proiect, din bugetul local al Municipiului Alexandria

27 March 2009

Priveşte: aprobarea proiectului finanţat din fonduri structurale „Sistem pentru Managementul Traficului Rutier in Municipiul Alexandria”, a contribuţiei la cheltuielile eligibile şi a cheltuielilor neeligibile legate de proiect, din bugetul local al Municipiului Alexandria

Parteneri