Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

27 February 2019

Priveste : aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al municipiului Alexandria pentru anul 2019

27 February 2019

Priveste: acordarea de beneficii de asistenta sociala sub forma de tichete sociale persoanelor singure si familiilor care nu dispun de resursele necesare pentru satisfacerea unui nivel de trai minimal, din municipiul Alexandria

27 February 2019

Priveste: stabilirea situatiilor pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta, familiilor si persoanelor singure domiciliate pe raza municipiului Alexandria

27 February 2019

Priveste: aprobarea Programului serviciilor de proiectare, cu finantare din excedentul anilor precedenti, utilizat pentru anul 2019, de catre S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria

27 February 2019

Priveste: aprobarea tarifelor de proiectare cuprinse in Programul serviciilor de proiectare, cu finantare din excedentul anilor precedenti, utilizat pentru anul 2019, de catre S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria

27 February 2019

Priveste: aprobarea documentatiei tehnice pentru obiectivul ,,Desfiintare constructii Strada Vedea nr. 4” in Municipiul Alexandria

27 February 2019

Priveste: aprobarea documentatiei tehnice pentru obiectivul ,,Desfiintare constructii Stadion Municipal”, in Municipiul Alexandria.

27 February 2019

Priveste: modificarea HCL nr. 291/25.10.2018 privind aprobarea participarii in cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice ocazionale pentru proiectul ,,Achizitia de mijloace de transport public –autobuze electrice”, Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4e- Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon in municipiiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila. Apelul de proiecte dedicat cererilor de finantare depuse in parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, ca lider de parteneriat.

27 February 2019

Priveste: aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii ,,Infrastructura si utilitati pe Soseaua Turnu Magurele – incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria”

27 February 2019

Priveste: aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare si reabilitare cladire Liceul Tehnologic nr. 1”, Municipiul Alexandria

Parteneri