Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

07 April 2010

Priveste: mandatarea Primarului municipiului Alexandria sa reprezinte in justitie interesele municipiului Alexandria si ale Consiliului Local al municipiului Alexandria in dosarul 629/87/2010

07 April 2010

Priveste: mandatarea Primarului municipiului Alexandria sa reprezinte in justitie interesele Municipiului Alexandria si ale Consiliului Local al municipiului Alexandria in contractul de concesiune nr. 5006/27.04.2002

07 April 2010

Priveste: mandatarea Primarului municipiului Alexandria sa reprezinte in justitie interesele Municipiului Alexandria si ale Consiliului Local al municipiului Alexandria in contractul de concesiune nr. 10045/22.06.2006

07 April 2010

Priveste: mandatarea Primarului municipiului Alexandria sa reprezinte in justitie interesele Municipiului Alexandria si ale Consiliului Local al municipiului Alexandria in contractul de concesiune nr. 11989/21.07.2006

07 April 2010

Priveste: mandatarea Primarului municipiului Alexandria sa reprezinte in justitie interesele Municipiului Alexandria si ale Consiliului Local al municipiului Alexandria in contractul de concesiune nr. 14282/26.06.2007

07 April 2010

Priveste: mandatarea Primarului municipiului Alexandria sa reprezinte in justitie interesele Municipiului Alexandria si ale Consiliului Local al municipiului Alexandria in contractul de concesiune nr. 10993/10.07.2008

07 April 2010

Priveste: mandatarea Primarului municipiului Alexandria sa reprezinte in justitie interesele Municipiului Alexandria si ale Consiliului Local al municipiului Alexandria in contractul de concesiune nr. 10995/10.07.2008

31 March 2010

Priveste: aprobarea structurii pe specialitati a membrilor comisiei sociale in vederea analizarii solicitarilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii si intocmirea listei de prioritati

31 March 2010

Priveste: trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria a unei unitati locative si schimbarea destinatiei acesteia din “ locuinta convenabila ” in “ locuinta sociala ”

31 March 2010

Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 256/26.11.2009 privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria a unitatilor locative din blocul B8, str.1 Mai, nr. 107 si blocul F, str. Ion Creanga

Parteneri