Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

30 January 2013

Priveste: modificare si completarea HCL nr. 236 din 29 octombrie 2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a cimitirelor din municipiul Alexandria

30 January 2013

Priveste: modificare si completarea HCL nr. 24 din 26 februarie 2009 privind aprobarea taxelor si tarifelor practicate in piete, targuri, oboare si altelocuri publice din municipiul Alexandria.

30 January 2013

Priveste: asocierea Municipiului Alexandria cu Clubul Sportiv Kanazawa Alexandria pentru sustinerea activitatii de karate din municipiul Alexandria

30 January 2013

Priveste:asocierea Municipiului Alexandria cu Fotbal Club Municipal Alexandria pentru sustinerea activitatii fotbalistice din municipiul Alexandria

30 January 2013

Priveste: vanzarea cu drept de preemptiune, a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Dunarii, nr. 1603 a

30 January 2013

Priveste: vanzarea cu drept de preemptiune, a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Dunarii, parter bloc 1603

30 January 2013

Priveşte: aprobarea racordării reţelei de distribuţie gaze naturale a comunei Poroschia la reţeaua de distribuţie gaze naturale a municipiului Alexandria

30 January 2013

Priveste: desemnarea d-lui viceprimar Popescu Dumitru Dan in Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a municipiului Alexandria

29 January 2013

Anexa la HCL nr 2_29 ian 2008

28 January 2013

Priveste: Modificarea Hotararii Consiliului Local nr.90 din 30 aprilie 2009.

Parteneri