Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

30 January 2013

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. 1 Mai, nr. 107 G in CV 26

30 January 2013

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Viilor, nr. 1 C in CV 125

30 January 2013

Priveste: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a unor bunuri din cadrul Punctului Termic nr.1

30 January 2013

Priveste : aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii,, Extindere retea electrica de joasa tensiune pe DJ Alexandria-Cernetu-SC Victoria in municipiul Alexandria”

30 January 2013

Priveşte: aprobarea utilizarii excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenti, pentru anul 2013

30 January 2013

Priveste: desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Alexandria in AGA la SC TERMA SERV SRL Alexandria

30 January 2013

Priveste: aprobarea planului de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2013.

Parteneri