Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

31 October 2019

Priveste: aprobarea actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico economici, conform prevederilor OUG nr.114/2018, pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare peisagistica parc fosta U.M. in Municipiul Alexandria”

31 October 2019

Priveste: aprobarea actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico-economici,conform prevederilor OUG nr.114/2018 pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare, extindere, dotare si amenajare curte interioara la gradinita cu program prelungit Ion Creanga”, in Municipiul Alexandria

31 October 2019

Privind: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada Viitorului” (tronson cuprins intre Str. Al.Ghica – Str.Unirii – dig Vedea), in Municipiul Alexandria

31 October 2019

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare curte la Gradinita cu Program Normal nr.5”, in Municipiul Alexandria

31 October 2019

Priveste: aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect ,,Modernizare, extindere, dotare si amenajare curte interioara la gradinita cu program prelungit Ion Creanga”, in Municipiul Alexandria, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv specific 4.4, apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.4/1

31 October 2019

Priveşte: aprobarea organizarii si desfasurarii concursului „Festivalul de Colinde” editia 2019, in Municipiul Alexandria

31 October 2019

Priveşte: aprobarea organizarii si desfasurarii concursului „Miss Alexandria – editia a V-a ”, in Municipiul Alexandria

31 October 2019

Priveşte: aprobarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2019 – martie 2020, persoanelor singure si familiilor din municipiul Alexandria

31 October 2019

PRIVESTE: Instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Alexandria

31 October 2019

Priveste: Alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Sfintii Apostoli Petru si Pavel”din Municipiul Alexandria

Parteneri