Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

26 November 2014

Priveşte: plata sumei de 375.038,23 lei către KARPI EXPERT SRL cu titlu de garanţie în contractul de credit nr.16/530/K/7.07.2011

26 November 2014

Priveste: aprobarea vânzării unităţii locative nr.13 situată în municipiul Alexandria, strada Dunării, blocul ANL S1, sc.A, către doamna Nica Oana Ionela

26 November 2014

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unei unitati locative din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria situata in blocul F, strada Ion Creanga, Municipiul Alexandria

26 November 2014

Privește: alipirea unor imobile care aparțin domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate in strada Confederației nr. 1 si zona Centru Multifunctional pentru Tineret

26 November 2014

Priveşte: aprobarea premierii elevilor cu rezultate deosebite în domeniul sportului şi artei pe anul 2014

26 November 2014

Priveste : prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru domnisoara Baiaram Nicoleta din municipiul Alexandria.

26 November 2014

Priveste : prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru doamna Stan Maria din municipiul Alexandria.

26 November 2014

Priveste : prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru familia doamnei Arsene Steluta Simona din municipiul Alexandria.

26 November 2014

Priveste: modificarea anexei la H.C.L.nr. 69/10.08.1999, privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman.

26 November 2014

Priveste: aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2014 in Municipiul Alexandria.

Parteneri