Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

19 December 2013

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui teren,aparţinanddomeniuluiprivat de interes local al municipiului Alexandria, situatin stradaBucuresti, zona cimitir Sf. Alexandru

19 December 2013

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui teren,aparţinanddomeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situatla intersectiastrazilorLibertatii cu Dunarii

19 December 2013

Priveşte: aprobarea comisiilor de jurizare a lucrărilor înscrise la Concursul „Alexandria peste 50 de ani – viziunea mea”.

19 December 2013

Priveşte: acoperirea definitiva a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pe anul 2013 din excedentul anului 2012

19 December 2013

19 December 2013

Priveşte: Aprobarea executiei bugetului municipiului Alexandria, pe cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare la trimestrul IV 2013, pentru redimensionarea cheltuielilor in raport cu gradul de colectare al veniturilor

19 December 2013

Priveste : modificarea anexei nr. 3 la HCL nr. 74 / 28.09.2012 privind aprobarea organigramei , a statului de functii si numarului de personal si a Regulamentului de organizare si functionare ale Serviciului public de interes local Administratia Activitatilor Sociale , Protectie Sociala Alexandria

19 December 2013

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii ,,amenajare terenuri tenis padurea Vedea, municipiul Alexandria”.

19 December 2013

PRIVESTE: Darea in folosinta cu titlu gratuit a unui teren de la S.C.TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L..catre Municipiul ALEXANDRIA.

19 December 2013

Priveste: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria, in AGA la SC APA SERV SA

Parteneri