Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

24 April 2019

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico economice la fazele D.T.A.C si P.T. si aprobarea contributiei Municipiului Alexandria pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Reabilitarea si modernizarea localului Scolii Gimnaziale nr. 6”, Municipiul Alexandria

24 April 2019

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico economice la fazele D.T.A.C si P.T. si aprobarea contributiei Municipiului Alexandria pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Modernizarea si reabilitarea infrastructurii Gradinitei cu Program Prelungit nr. 4”, Municipiul Alexandria

24 April 2019

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico economice la fazele D.T.A.C si P.T. si aprobarea contributiei Municipiului Alexandria pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Modernizare si reabilitare cladire Gradinita nr. 7”, Municipiul Alexandria

24 April 2019

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico economice la fazele D.T.A.C si P.T. si aprobarea contributiei Municipiului Alexandria pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Reabilitare Cresa nr. 4”, Municipiul Alexandria

24 April 2019

Priveste: organizarea si desfasurarea Concursului „Verde-Liber, Rosu-Stop” , in Municipiul Alexandria

24 April 2019

Priveşte : aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiul Alexandria, pentru activitati nonprofit de interes general, aferent anului 2019

24 April 2019

Priveşte – aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Alexandria

24 April 2019

Priveste : modificarea anexei la HCL nr.185/28.06.2017 privind Regulamentul de convietuire socială în Municipiul Alexandria

24 April 2019

Priveste: Aprobarea listei lucrarile de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2019

24 April 2019

Priveste: Aprobarea tarifelor pentru lucrarile de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria.

Parteneri