Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

28 August 2019

Priveste: modificarea HCL nr. 51 din 27.02.2019 privind aprobarea preturilor si tarifelor aferente serviciilor sanitar veterninare ce urmeaza a fi practicate de SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL Alexandria.

28 August 2019

Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 129/24.04. 2019 privind aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2019

28 August 2019

Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 128/24.04. 2019 privind aprobarea tarifelor pentru lucrarilor de proiectareelaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria

28 August 2019

Priveste: aprobarea valorii actualizate, conform prevederilor OUG 114/2018, pentru obiectivul de investiţii ,,Sistematizare verticala si racorduri la utilitati Centru multifunctional pentru tineri” in Municipiul Alexandria.

28 August 2019

Privind: aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect „Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic”, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1

28 August 2019

Priveşte: acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru acoperirea facturii de energie electrica pentru persoanele singure si familiile beneficiare de locuinte tip modul, situate pe Soseaua Alexandria-Pitesti, DJ 504, pct. T52, nr. 2D, municipiul Alexandria

28 August 2019

Priveste: acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local in vederea platii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, pentru familiile si persoanele singure care beneficiaza de locuinte tip modul, situate pe Soseaua Alexandria-Pitesti, DJ 504, pct. T52, nr. 2D, municipiul Alexandria

31 July 2019

Priveste: preluarea unui bun imobil, constructie C2, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti , CV52, de la Directia de Asistenta Sociala Alexandria si darea in administrare catre Clubul Sportiv Municipal Alexandria

Parteneri