Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

30 July 2018

Priveşte : modificarea HCL nr. 167/18.06.2018 privind aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Alexandria, organigramei, statului de functii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare

30 July 2018

Priveste: scoaterea din functiune, valorificarea si, dupa caz, casarea a unei parti din constructia C1 din cadrul Gradinitei cu Program Prelungit Nr. 10, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, in vederea demolarii acesteia

30 July 2018

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice actualizate pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare spatii sociale temporare pentru situatii de urgenta (module – containere)” in Municipiul Alexandria

30 July 2018

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice actualizate pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare spatiu temporar pentru Gradinita cu Program Prelungit nr. 10 in internatul Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu” in Municipiul Alexandria.

30 July 2018

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice ,,Desfiintare partiala cladiri C1/2, C1/3, C1/4 Gradinita cu Program Prelungit nr.10”, in Municipiul Alexandria.

30 July 2018

Priveşte : vânzarea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Viilor, nr. 15, cu nr. cadastral 25081

30 July 2018

Privește: vânzarea prin licitatie publică a unui teren, apartinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria,situat în municipiul Alexandria, str.Viilor,nr.15 cu nr.cadastral 25528

30 July 2018

Priveste: punerea la dispozitie a spatiului necesar si utilizarea echipamentelor in scopul proiectului “Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila”.

30 July 2018

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico economice actualizate, faza Studiu de fezabilitate, si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii ,,Retea de iluminat public pe Soseaua Turnu Magurele – incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria”

30 July 2018

Priveste : închirierea prin licitatie publicã a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Constantin Brancoveanu, nr. 42- 44

Parteneri