Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

21 May 2018

Priveste: aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.21, situată in blocul S4, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe

21 May 2018

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Dunării, zona bloc M4

21 May 2018

Priveste: închirierea prin licitatie publicã a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria,situat în str. Bucuresti, zona bl .222

21 May 2018

Priveste: închirierea prin licitatie publicã a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria,situat în str. Dunării, zona bl .F3

21 May 2018

Priveste: aprobarea “ Regulamentului privind administrarea si utilizarea bicicletelor electrice ” al serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public

21 May 2018

Priveste: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului social furnizat la domiciliu pentru persoanele adulte cu dizabilitati prin asistent personal

21 May 2018

Priveste: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social Cantina de ajutor social Alexandria

21 May 2018

Priveste: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii ,,Infrastructura si utilitati pe Soseaua Turnu Magurele – incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria”

21 May 2018

Priveste: aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractului de achizitie publica pentru stabilirea valorii de finantare a obiectivului de investitii ,,Infrastructura si utilitati pe Soseaua Turnu Magurele – incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria”

21 May 2018

Priveste: modificarea si completarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2018

Parteneri