Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

10 August 2010

Priveste: aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal ale Serviciului Public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria.

10 August 2010

Priveste: aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal al Serviciului Public Comunitar Politia Comunitara Alexandria

10 August 2010

Privind: aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Alexandria

10 August 2010

Priveste: incetarea activitatii Serviciului public comunitar de interes local “Administratia Strazilor, Constructii Edilitare”

10 August 2010

Priveste: incetarea activitatii Serviciului public de Colectare, Transport, Tratare, Depozitare Deseuri Municipale Alexandria

10 August 2010

Priveste: incetarea activitatii Serviciului public de interes local “Administratia pietelor, targurilor, oboarelor si cimitirelor”

10 August 2010

Priveste: incetarea activitatii Serviciului pulic de interes local “Serviciul Sanitar Veterinar” Alexandria

10 August 2010

Priveşte: aprobarea organizării şi desfăşurării licitaţiei publice pentru obiectivul de investiţii “Centrale termice şi racorduri gaze naturale, la Grădiniţa nr. 1 şi Grădiniţa nr. 7” din municipiul Alexandria , prin contract cu plata în rate

10 August 2010

Priveste : inchirierea de catre Partidul Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei, a unui spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta si a terenului aferent, apartinind domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada C-tin Brancoveanu nr.71

Parteneri