Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

26 May 2010

Priveşte: asocierea Consiliului Local al Municipiului Alexandria cu Filiala Teleorman a cadrelor militare in rezerva si retragere « General David Praporgescu »

26 May 2010

Priveste: mandatarea Primarului municipiului Alexandria sa reprezinte in justitie interesele municipiului Alexandria si ale Consiliului Local al municipiului Alexandria in dosarul 4512/740/2009.

26 May 2010

Priveste: mandatarea Primarului municipiului Alexandria sa reprezinte in justitie interesele municipiului Alexandria si ale Consiliului Local al municipiului Alexandria in dosarul 2579/87/2010

26 May 2010

26 May 2010

Priveste: aprobarea scoaterii din funcţiune, casarea si valorificarea unor materiale rezultate in urma demolarii unor imobile situate in municipiul Alexandria strada Soseaua Turnu Magurele nr. 4 – fosta cazarma U.M. 01462.

26 May 2010

Priveste: modificarea si completarea anexelor nr. 1,2,3,4 si 5 ale HCL nr. 37/10.03.2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea Serviciului Public de Interes Local Administratia Pietelor, Targurilor, Oboarelor si Cimitirelor Alexandria.

26 May 2010

Priveste: aprobarea schimbarii denumirii S.C.APA-CANAL S.R.L. ALEXANDRIA in S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. ALEXANDRIA.

26 May 2010

Priveste: concesionarea prin licitatie publica a unui spatiu si a terenului aferent apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situate in incinta Strandului Vedea.

26 May 2010

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui imobil (spatiu cu destinatie medicala) apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in cadrul cladirii DISPENSAR MEDICAL POLICLINIC din str. Libertatii, nr.122-124.

26 May 2010

Priveste: aprobarea asocierii Municipiului Alexandria cu ASOCIATIA ROMANA PENTRU RECICLARE Bucuresti in vederea realizarii unui Centru pentru colectarea si reciclarea deseurilor de echipamente electrice si electronice in municipiul Alexandria.

Parteneri