Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

31 January 2011

Priveste : modificarea si completarea anexei nr.1 la HCL nr.43/28.02.2011, de concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 149 A.

28 January 2011

Priveşte: Aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) „STAŢIA DE CERCETARE– AMELIORARE KWS ” în tarlaua 13, nr. cadastral 323 şi 329, municipiul Alexandria.

28 January 2011

Priveste: aprobarea planul de actiuni pentru repartizarea orelor de munca prevazute de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.

28 January 2011

Priveste: stabilirea taxelor speciale pentru prestarea de catre Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor a unor servicii in interesul persoanelor fizice pentru anul fiscal 2011

28 January 2011

Priveşte: închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii comerciale modulare , aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în Piaţa PECO, poziţiile 6 şi 11

28 January 2011

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui teren care aparţine domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Libertăţii, nr.304-308, zona Piaţa Unirii

28 January 2011

Priveste: constitutirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor publice privind inchirierea bunurilor apartinand domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria

28 January 2011

Priveşte: asocierea municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, cu sediul in municipiul Alexandria, strada Dunarii, nr. 139, cod 140030, reprezentat de Victor Dragusin in calitate de primar cu Camera Nationala a Taximetristilor, filiala Teleorman

28 January 2011

Priveste : reglementarea comercializarii plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice si psihotrope in municipiul Alexandria

28 January 2011

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unor terenuri, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situate in soseaua Turnu Magurele nr.4- fosta UM 01462, pentru construirea de locuinte individuale

Parteneri