Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

29 February 2012

Priveste: modificarea Anexei nr.1 si Anexei nr.6 la H.C.L.nr.250/29.10.2009, privind prelungirea liniei de creditare catre S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria, in vederea achitarii consumului de combustibil utilizat pentru furnizarea agentului termic

29 February 2012

Priveşte: închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii comerciale modulare, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în Piaţa Peco

26 January 2012

26 January 2012

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Libertatii, nr. 185 A in CV 51

26 January 2012

Priveste: schimbarea denumirilor unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria

26 January 2012

Priveste: Aprobarea preturilor si tarifelor aferente serviciilor sanitar veterinare practicate de S.C. SERVICIUL SANITAR VETERINAR S.R.L. Alexandria

26 January 2012

Privind : aprobarea organizarii si desfasurarii licitatiei publice privind realizarea obiectivului de investitii,,Reabilitare trotuare pe strazile Mihail Kogalniceanu, Agricultori, Libertatii, Gheorghe Doja si Victor Antonescu” in municipiul Alexandria,prin contract cu plata in rate

26 January 2012

Privind : aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii „Extindere Strand Vedea in municipiul Alexandria”

26 January 2012

Priveşte: modificarea şi completarea HCL nr. 278/ 21.12.2011 privind acordarea de scutire sau reducere de la plata impozitului pe clădiri pentru proprietarii de apartamente din blocurile de locuinţe sau ai imobilelor care au executat, pe cheltuială proprie, lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţelor energetice a clădirilor

Parteneri