Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

28 February 2011

Priveste: concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 149 A.

28 February 2011

Priveste: constituire comisiei speciala pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Alexandria

28 February 2011

Priveste: concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 272 A.

28 February 2011

Priveste: concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. soseaua Turnu Magurele, nr. 2 bis.

28 February 2011

28 February 2011

Priveste: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria, in adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, TELEORMANUL “, pentru a vota cu privire la stabilirea cotizatiei datorate de de asociati pentru anul 2011.

10 February 2011

Priveste: Aprobarea bugetului general al municipiului Alexandria pe anul 2011

10 February 2011

Priveşte: abrogarea H.C.L. al municipiului Alexandria nr.101/26.05.2010 si a H.C.L. al municipiului Alexandria nr.65/17.10.2008.

10 February 2011

Privind: aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 18.000.000 lei

Parteneri