Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

29 February 2012

Priveste: aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in municipiul Alexandria pe anul 2012

29 February 2012

29 February 2012

Priveste: aprobarea Organigramei, Statului de functii si numarul de personal ale Serviciului Public de interes local Administratia Domeniului Public.

29 February 2012

Priveste: aprobarea organigramei , a statului de funcţii si numarului de personal ale Serviciul Public de Interes Local ‘‘Administraţia Activitatilor Sociale,Protectie Sociala “ Alexandria

29 February 2012

Priveste: trecerea din proprietatra publica a municipiului Alexandria in proprietatea publica a statului si in administrarea reprezentantilor expropriatorilor a unor imobile afectate de lucrari de utilitate publica

29 February 2012

Priveşte: darea în administrare către Şcoala Postliceală Sanitară Alexandria, a unor spaţii cu terenul cotă indiviză aferent, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria.

Parteneri