Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

31 October 2019

Priveste: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSLOC PREST SRL pe anul 2019.

31 October 2019

Priveste: modificarea si completarea Regulamentului de functionare a sistemului de parcare cu plata a autovehiculelor in municipiul Alexandria in parcarile administrate de SC Piete si Targuri Alexandria SRL.

31 October 2019

Priveste: modificarea si completarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Alexandria catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011.

31 October 2019

Priveste: aprobarea achizitionarii de catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL de servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare

31 October 2019

Priveste: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2019.

31 October 2019

Priveste: aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL.

31 October 2019

Priveste: modificarea si completarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului aprobat prin HCL nr. 190/27.06.2018.

31 October 2019

Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 129/24.04. 2019 privind aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2019

Parteneri