Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

28 August 2019

Priveste: constatarea unor date tehnice rezultate din investigatiile terenului de fundare efectuate pe raza municipiului Alexandria

28 August 2019

Privind: aprobarea Protocolului aferent perioadei de sustenabilitate ,incheiat intre Municipiul Alexandria si Asociaţia Română pentru Industrie Electronică şi Software, Filiala Oltenia – ARIES Oltenia, în cadrul proiectului „REŢEAUA DE BICICLETE ELECTRICE”.

28 August 2019

Priveşte: modificarea H.C.L. nr. 93/26.05.2010 privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria

28 August 2019

Priveşte: modificarea H.C.L. nr. 92/26 mai 2010 privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului publicde interes local a unor terenuri în municipiul Alexandria

28 August 2019

Privește:alipirea unor terenuri care aparțin domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria

28 August 2019

Priveşte: repartizarea locuintei pentru tineri, destinata inchirierii, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte nr.17, situata in blocul P5, str. Sos. Tr. Magurele, nr.1A, ramasa disponibila in municipiul Alexandria

28 August 2019

Priveste: Reactualizarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice din municipiul Alexandria.

28 August 2019

Priveste: desemnarea viceprimarului ca primul inlocuitor de drept al primarului municipiului Alexandria

28 August 2019

Priveste: modificarea sicompletarea anexelor nr. 4 si nr. 5 la Regulamentul de functionare a sistemului de parcare cu plata a autovehiculelor in municipiul Alexandria in parcarile administrate de SC Piete si Targuri Alexandria SRL.

Parteneri