Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

21 May 2018

Priveste: aprobarea Raportului de audit, a Situatiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2017 ale SC Piete si Targuri Alexandria SRL.

21 May 2018

Priveste: aprobarea Raportului de audit, a Situatiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 31. 12. 2017 ale S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L.

21 May 2018

PRIVESTE: Aprobarea raportului de audit, a Situatiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2017 la S.C TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL .

21 May 2018

Priveste: aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2017 ale SC TRANSLOC PREST SRL Alexandria

21 May 2018

Priveste: aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, Raportului de Gestiunesi a Raportului de activitate privindincheierea exercitiului financiar la 31.12.2017ale SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria.

21 May 2018

Priveste: Aprobarea Raportului de audit , a Situatiilor financiar-contabile ,a Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2017 la S.C. Serviciul Sanitar Veterinar SRL

21 May 2018

Priveşte: trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, a unui teren intravilan avand numarul cadastral 25529, situat in DJ 504 Alexandria-Cernetu

21 May 2018

Priveşte: repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria

21 May 2018

Priveste: schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 1, situata in blocul F, str. Ion Creanga, Municipiul Alexandria, din locuinta de serviciu in locuinta din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria in vederea vanzarii prin licitatie publica

21 May 2018

Priveste: aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.15, situată in blocul S1, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe

Parteneri