Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

31 January 2018

Priveşte: aprobarea principalelor manifestări cultural – artistice, sportive si de tineret care se desfasoară în municipiul Alexandria în anul 2018

31 January 2018

Priveste: organizarea „Concursului Uniti suntem ROMANIA” , in Municipiul Alexandria

31 January 2018

Priveşte:asociereaMunicipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cuUniversitatea Valahia din Targoviste, Facultatea de Stiinte si Inginerie Alexandria in vedereasustinerii si realizarii in comun a unor actiuni educative, seminarii si manifestari

31 January 2018

Priveşte: aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Teleorman in vederea sustinerii si realizarii in comun a unor actiuni educative

31 January 2018

Priveşte: aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Inspectoratul Judetean de Politie al judetului Teleorman si Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Teleorman in vederea sustinerii si realizarii in comun a unor actiuni educative

31 January 2018

Priveşte: aprobarea Regulamentului pentru organizarea Târgului de Martisor pe raza municipiului Alexandria.

31 January 2018

Priveste: stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale ”Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria,Directiei de Evidenta a Persoanelor,Directiei Politia Locala , Serviciului Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria si Serviciului Public de Interes Local Directia Generala de Asistenta Sociala Alexandria

31 January 2018

Priveste: desemnare administratorilor provizorii ai Consiliului Local al municipiului Alexandria, pentru functiile de membri in Consiliul de Administratie al S.C. APA SERV S.A. Alexandria.

31 January 2018

Priveste:schimbarea denumirii Proiectului „ Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Teleorman în perioada 2014-2020” în Proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Teleorman în perioada 2014-2020”, cod My SMIS 114439 si aprobarea co-finanţarii Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Teleorman în perioada 2014-2020” .

23 January 2018

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Sistematizare verticala si racorduri la utilitati Centru multifunctional pentru tineri” in Municipiul Alexandria

Parteneri