Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

28 September 2017

Priveste: preluarea obiectivului Sala de Sport, situat in str. Soseaua Turnu Magurele – Baza Sportiva Peco, de la Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria si darea in administrare catre Clubul Scolar Sportiv Alexandria.

28 September 2017

Priveste: darea in administrare a unui numar de 5 (cinci) biciclete electrice ce fac obiectul Acordului de parteneriat nr. 376/15.06.2017, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria

28 September 2017

Priveste: darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului public si privat de interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria

28 September 2017

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui teren,aparţinânddomeniuluiprivat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Dunării, zona bloc F6

28 September 2017

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Ion Creanga, zona bloc 407

28 September 2017

Priveşte: declararea ca bun aparținânddomeniului public de interes local a unui teren din municipiul Alexandria

28 September 2017

Priveste: schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 3, situata in blocul F, str. Ion Creanga, Municipiul Alexandria, din locuinta de serviciu in locuinta din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria in vederea vanzarii prin licitatie publica

28 September 2017

Priveşte: repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria

28 September 2017

Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuintei din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria nr.19 din blocul A4, sc.A, str. Libertatii

28 September 2017

Priveşte: modificarea si completarea anexei la HCL nr.140/20 aprilie 2016 privind aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă in municipiul Alexandria

Parteneri