Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

24 August 2018

Priveste: infiintarea Targului auto saptamanal si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare.

24 August 2018

Priveste: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni

24 August 2018

Priveste: modificarea si completarea anexei nr.1- Lista la H.C.L. nr. 77/28.03.2018 privind darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului public si privat de interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria

24 August 2018

Priveste: darea in administrare a obiectivului de investitii “Amenajare peisagistica Parc Padurea Vedea” apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria.

24 August 2018

Priveste: trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria a unitatii locative nr.60 din blocul B7, str. 1 Mai, nr.107 si schimbarea destinatiei acesteia din “locuinta din fondul locativ de stat” in “locuinta sociala”

24 August 2018

Privind: privind retragerea Municipiului Alexandria din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ALEXANDRIA”

24 August 2018

Priveşte: aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciului de transport public local prin curse regulate si curse regulate speciale pe raza municipiului Alexandria

24 August 2018

Priveşte: redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati admnistrativ-teritoriale in bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2018

30 July 2018

Priveste: aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportiva desfasurata la nivelul Clubului Sportiv Municipal Alexandria

Parteneri