Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

24 April 2019

Priveste: aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.14, situată in blocul S1, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe

24 April 2019

Priveste: aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.8, situată in blocul S1, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe

24 April 2019

Priveste: aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.2, situată in blocul S4, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe

24 April 2019

Priveste: inchirierea prin atribuire directa a unui teren , apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in extravilanul municipiului Alexandria

24 April 2019

Priveste: închirierea prin licitatie publică a unui teren, apartinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Bucuresti, zona bloc H1

24 April 2019

Priveste: închirierea prin licitatie publică a unui teren, apartinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Tudor Vladimirescu, zona bl.F13

24 April 2019

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico economice actualizate, pentru obiectivul de investitii “Reabilitare, modernizare cladire (laboratoare multimedia) Scoala Gimnaziala nr.7″ , Municipiul Alexandria

24 April 2019

Priveste: aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati, conform prevederilor OUG nr. 114/28.12.2018, pentru obiectivul de investiţii ,, Amenajare club pensionari”, in Municipiul Alexandria

Parteneri