Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

16 March 2020

Privește: aprobarea prelungirii contractelor de închiriere și concesiune care vor expira în perioada declarată ca stare de urgență

16 March 2020

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare, modernizare internat la Liceul Pedagogic Mircea Scarlat”, în Municipiul Alexandria

16 March 2020

Privește: aprobarea documentației tehnico-economice la fazele D.T.A.C. și P.T. și aprobarea contribuției Municipiului Alexandria pentru realizarea obiectivului de invesții ,,Modernizare și reabilitare clădire Școală gimnazială Alexandru Colfescu”, din Municipiul Alexandria

16 March 2020

Priveşte: repartizarea locuinței pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe nr.19, situată în blocul S4, sc.A, str. Dunării, rămasă disponibilă în municipiul Alexandria

16 March 2020

Privește: aprobarea listei de priorități cu persoanele indreptățite să primească locuințe de sprijin în municipiul Alexandria și repartizarea acestora

16 March 2020

Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru „LOTIZARE TEREN SITUAT PE STR. HORIA CLOSCA SI CRISAN, NR.162-LOT2 SI REGLEMENTARE ZONA”, municipiul Alexandria, jud. Teleorman

16 March 2020

Privește: acordarea unui ajutor financiar lunar pentru domnul Stan Florentin Stefan, Cetătean de onoare al municipiului Alexandria, reprezentând acoperirea unor cheltuieli necesare îngrijirii personale

16 March 2020

Privește: aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Piețe și Târguri Alexandria SRL

16 March 2020

Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2020

27 February 2020

Priveste: modificarea si completarea Programului de executie a lucrarilor de intretinere strazi pentru anul 2020 in Municipiul Alexandria

Parteneri