Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

28 November 2018

Priveste: Regulament pentru organizarea târgului sărbătorilor de iarnă pe raza municipiului alexandria

28 November 2018

Priveste: aprobarea structurii pe specialitati a membrilor comisiei sociale in vederea analizarii solicitarilor de locuinte destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din sanatate, in municipiul Alexandria si intocmirea listei de prioritati

28 November 2018

Priveşte : aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din sanatate, in municipiul Alexandria

28 November 2018

Priveşte: redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati admnistrativ-teritoriale in bugetul local al municipiului Alexandria pe anul 2018

28 November 2018

Priveşte : aprobarea zonelor de interes comercial ale municipiului Alexandria şi aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe şi a terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat de interes local din municipiul Alexandria, diferenţiate pe zone de interes comercial

28 November 2018

Priveste: aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizatI, pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare cladire Scoala gimnaziala nr. 5 Alexandria”

28 November 2018

Priveste: aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati, pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare, modernizare cladire (laboratoare multimedia) Scoala gimnaziala nr.7”

28 November 2018

Priveste: punerea la dispozitia SC APA SERV SA, in calitate de beneficiar al “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Teleorman in perioada 2014-2020”, a unor terenuri apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea realizarii constructiilor din cadrul proiectului respectiv

28 November 2018

Priveste: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni

28 November 2018

Priveste: asigurarea finantarii de la bugetul local, pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanteaza de la bugetul de stat, prin PNDL, dupa achizitie pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare spatii de agrement, imprejmuire si anvelopare anexa Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”.

Parteneri