Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

27 February 2017

Privește:dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat in strada Soseaua Turnu Magurele, nr. 4, cu nr. cadastral 23870

27 February 2017

Priveste: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni

27 February 2017

Priveste: darea in administrare a obiectivului de investitii „Reabilitare si refunctionalizare cladire (fost atelier) la Liceul Teoretic Al.I.Cuza“, catre Colegiul National „Alexandru Ioan Cuza” din str. Carpati nr. 27, Municipiul Alexandria, jud. Teleorman.

27 February 2017

Priveste: atribuirea temporara, in folosinta gratuita, a unei suprafete de teren , apartinand domeniuluiprivat de interes local al municipiului Alexandria, pentru amplasare vatra de stupina

27 February 2017

Priveste: concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Viitorului, nr. 72A

27 February 2017

Priveste: darea in folosinta gratuita pe termen limitat , catre DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA TELEORMAN, a unui imobil apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Constantin Brancoveanu, nr. 71.

27 February 2017

Priveşte : declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local din municipiul Alexandria a unor cote părți de teren aferente unor unități locative aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria

27 February 2017

27 February 2017

Priveşte : modificarea anexei nr. 1 si a anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 13/13.07.2016, privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor imobile în municipiul Alexandria

27 February 2017

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui teren,aparţinânddomeniului pubic de interes local al municipiului Alexandria, situatîn str. Libertăţii, înPiaţaCentrală

Parteneri