Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

28 June 2017

Priveste: declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, a unitatii locative nr.3 situata in bloc F, str. Ion Creanga din Municipiul Alexandria

28 June 2017

Priveşte : declararea ca bun aparținând domeniului privat de interes local a unui teren din municipiul Alexandria

28 June 2017

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Alexandru Ghica, nr. 207 bis

28 June 2017

Priveşte: repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria

28 June 2017

Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu ASOCIATIA FOTBAL CLUB MUNICIPAL ALEXANDRIA, în vederea susţinerii şi realizării în comun a unor acţiuni stabilite conform Calendarului Competitional anual al Federatiei Romane de Fotbal

28 June 2017

Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu CLUB SPORTIV ABC JUDO ALEXANDRIA, în vederea susţinerii şi realizării în comun a unor acţiuni stabilite conform Calendarului Competitional anual al Federaţiei Române de Judo

28 June 2017

Privește:dezmembrareaunuiterenaparținânddomeniuluiprivatde interes local al municipiului Alexandria situat în AleeaCiresilor, nr.4, cu nr.cadastral 24495

28 June 2017

Priveste: darea in administrare catre Societatea Comerciala PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL a locurilor de parcare cu plata din municipiul Alexandria infiintate prin H.C.L. nr. 163 din 29 mai 2017.

28 June 2017

Priveste: atribuirea in proprietatate cu titlu gratuit a unor locuri de veci beneficiarilor Legii nr. 341/2004 in calitate de luptatori pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989.

28 June 2017

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Dunarii, zona Fruleg

Parteneri