Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

31 January 2018

Priveste: incetarea mandatului de membru in Adunarea Generala a Asociatiilor la SC APA SERV SA Alexandria a domnului Tabacitu Stefan si desemnarea altui membru imputernicit al Municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. APA SERV S.A. Alexandria.

31 January 2018

Priveste: modificarea HCL nr. 247/30.10.2013 privind colaborarea in vederea incasarii Taxei de trafic greu prin serviciul Westaco Express in reteaua de benzinarii OMV

31 January 2018

Priveste: aprobarea vânzării locuinței nr.9, situată in blocul S1, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe

31 January 2018

Priveste: aprobarea vânzării locuinței nr.6, situată in blocul S4, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe

31 January 2018

Privind : preluarea unui imobil aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situat în str. Viitorului Cvartal CV 71 de la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu şi darea în administrare către Direcţia Generală de Asistenţă Socială

31 January 2018

Privește:dezmembrareaunuiterenaparținânddomeniuluiprivatde interes local al municipiului Alexandria situatînstradaViilor, nr.15, nr.cadastral 25082

31 January 2018

Privește:dezmembrareaunuiterenaparținânddomeniuluiprivatde interes local al municipiului Alexandria situatîn D.J.504 Alexandria-Cernetu, nr.cadastral 23590

31 January 2018

Priveşte: declararea ca bun aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, a unui teren din municipiul Alexandria situat in DJ 504 Alexandria-Laceni, zona Statiei electrice Magura

31 January 2018

Priveste: schimbarea destinatiei unei parti din constructia C1 cu numarul cadastral 23198-C1, din cadrul Gradinitei cu Program Prelungit Nr. 10, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea desfiintarii (demolarii) partiale a constructiei C1, pe perioada desfasurarii lucrarilor de desfiintare (demolare), pentru realizarea proiectului “Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu Program Prelungit Nr. 10”

Parteneri