Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

09 October 2017

Priveste predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului Cladire Internat si teren aferent si asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare internat la Liceul Pedagogic Mircea Scarlat“ din municipiul Alexandria.

14 September 2017

Priveste: aprobarea actualizarii documentatiei tehnico economice pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare, modernizare internat la Liceul Pedagogic Mircea Scarlat”, din Municipiul Alexandria

30 August 2017

Priveste: conferirea titlului de “Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” domnului Piperea Tiberius Madalin

24 August 2017

Priveste: darea in administrare catre Ministerul Sanatatii pentru Directia de Sanatate Publica Teleorman a unor unitati locative, tip A.N.L. si transmiterea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei a cotei parti de teren, aferenta acestora, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria

24 August 2017

Priveste: darea in administrare catre Ministerul Afacerilor Interne pentru Inspectoratul Judetean de Politie Teleorman a unor unitati locative tip A.N.L. si transmiterea in folosinta gratuita, pe durata existentei constructiei, a cotei parti de teren aferente acestora, apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria.

24 August 2017

Priveşte : aprobarea elementelor de identificare ale unor spatii cu alta destinatie decat cea de locuit apatinind domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situate in bloc G, scara A, zona Modern, strada Ion Creanga

24 August 2017

Priveşte : aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii din blocurile P3 si P8, str.Soseaua Turnu Magurele, nr.1A construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Alexandria

24 August 2017

Priveste: aprobareaorganigramei, a statului de funcţii ,numarului de personal siRegulamentul de organizaresifunctionare ale Serviciului Public Local Directia Generala de Asistenta .Sociala Alexandria

24 August 2017

24 August 2017

Priveste aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria si din cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor precum si pentru asimilarea functiei si salariului de baza al personalului incadrat in functia publica specifica de executie de arhitect, clasa I,cu functia publica generala de executie de consilier, clasa I,

Parteneri