Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

11 May 2017

Priveste:aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de aur” 2017prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie

11 May 2017

Priveste: modificarea Anexei nr. II la HCL nr. 199 din 28 decembrie 2016 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Alexandria

11 May 2017

Priveşte : declararea ca bun aparținând domeniului privat de interes local a unui teren din municipiul Alexandria

11 May 2017

Priveste: schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 33, situata in blocul L28, sc.B, str. Dunarii, Municipiul Alexandria, din locuinta de protocol in locuinta de serviciu

11 May 2017

Priveste: Aprobarea notelor de fundamentare pentru achizitia de autoturisme

11 May 2017

Priveste: aprobarea tarifelor pentru serviciile de proiectare prestate de S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L. Alexandria.

11 May 2017

Priveste: aprobarea Listei de proiecte pe anul 2017 pe care le va elabora S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L. Alexandria

26 April 2017

Priveste: concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Aleea Dimitrie Cantemir, nr. 8

26 April 2017

Priveste: schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 23, situata in blocul F, str. Ion Creanga, municipiul Alexandria, din locuinta convenabila in locuinta de serviciu

26 April 2017

Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria cu Asociatia Pro Mediu Teleorman în vederea desfăşurării în comun a unor activităţi in cadrul Programului Spatii Verzi, Componenta – Spatii Verzi Urbane 2017

Parteneri