Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

26 June 2019

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico economice pentru lucrarile de intretinere si reparatii curente a infrastructurii rutiere si pietonale in municipiul Alexandria.

26 June 2019

Priveşte: aprobarea proiectului câştigător şi finanţării acestuia de la bugetul local prin programul “Promovarea sportului de performanţă”

26 June 2019

Priveste: aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.11, situată in blocul D, str. Ion Creanga din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferenta apartamentului, proprietatea privata a Municipiului Alexandria

26 June 2019

Priveste: aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.15, situată in blocul D, str. Ion Creanga din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferenta apartamentului, proprietatea privata a Municipiului Alexandria

26 June 2019

Priveşte : aprobarea listei de prioritati cu solicitantii care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Alexandria

26 June 2019

26 June 2019

Priveste:închiriereaprinlicitatiepublicăaunuiteren, apartinânddomeniuluipublic de interes local almunicipiului Alexandria,situatînstr.Dunării, zona bl.588

26 June 2019

Priveste: aprobarea modalitatii de acordare a beneficiilor financiare persoanelor varstnice – veterani de razboi din Municipiul Alexandria

Parteneri