Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

25 October 2018

Priveste: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitarea si modernizarea retelei stradale in Municipiul Alexandria: strada Alexandru Ghica, strada Mestesugari, strada Dunarii, strada Fabricii si Soseaua Turnu Magurele”

25 October 2018

Priveste: aprobarea mutarii desfasurarii activitatii didactice din sediul Gradinitei cu Program Normal nr.2 din str. Ion Creanga, nr.79 la sediul Gradinitei cu Program Normal nr. 3 din str. Mihaita Filipescu, nr. 15 din municipiul Alexandria.

25 October 2018

Priveşte: repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria

25 October 2018

Priveşte: redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati admnistrativ-teritoriale in bugetul local al municipiului Alexandria pe anul 2018

25 October 2018

Priveste: acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru transportul public local de calatori in municipiul Alexandria

25 October 2018

Priveste: darea in administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate şi curse speciale, în Municipiul Alexandria catre SERVICIUL COMUNITAR DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE ALEXANDRIA

25 October 2018

Priveste: aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca locuinte din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria in anul 2019

25 October 2018

Priveste: aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca locuinte sociale din municipiul Alexandria in anul 2019

25 October 2018

Priveste: aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.9, situată in blocul S4, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe

25 October 2018

Priveste: aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.14, situată in blocul S4, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe

Parteneri