Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

29 May 2017

Priveste incetarea contractului individual de munca pentru domnul Banu Daniel, consilier juridic in cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al municipiului Alexandria

29 May 2017

Privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, AdministraţieiPublicesi Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., aamplasamentelor situate pe strada AlexandruGhica, nr. 119 – Stadion Municipal şi pe strada Vedea, nr. 4, municipiul Alexandria si asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Complex SportivStadion Municipal din Municipiul Alexandria, judeţulTeleorman”

29 May 2017

Priveşte: declararea ca bunuriaparținânddomeniului public de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria

29 May 2017

Priveste: aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Piete si Targuri Alexandria SRL.

29 May 2017

Priveste: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni

29 May 2017

PRIVESTE: Aprobarea raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2016 precum si a raportului privind auditarea situatiilor financiare intocmite la 31.12.2016 al S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.

Parteneri