Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

24 November 2017

24 November 2017

Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) „CONSTRUIRE COMPLEX CAZARE, ALIMENTATIE PUBLICA SI DE AGREMENT P+1E+2Ep” municipiul Alexandria, DN 6 (E 70), T5, P 25, 26, nr. cad. 24393, nr. cf. 24393

24 November 2017

Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) „REALIZARE LOCUINȚĂ P + 1E” municipiul Alexandria, str. MUNCITORI, nr. 13.

24 November 2017

Priveste: modificarea H.C.L. nr. 271/28.09.2017 privind darea in folosinta gratuita pe termen limitat, a unui imobil apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str.Carpati, nr.21, catre Casa Corpului Didactic Teleorman

24 November 2017

Priveste: suspendarea taxei pentru locurile de parcare de pe raza municipiului Alexandria.

24 November 2017

Priveste: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni

24 November 2017

Priveşte : prelungirea termenului contractual, care expiră în cursul anului 2018, pentru terenurile închiriate pe care sunt construite garaje şi copertine

24 November 2017

Priveşte : prelungirea termenului contractual, care expiră în cursul anului 2018, pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe şi terenurile închiriate, aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria

Parteneri