Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

06 March 2020

Priveste: modificarea si completarea Programului de executie a lucrarilor de intretinere strazi pentru anul 2020 in Municipiul Alexandria

06 March 2020

Priveste: aprobarea ameliorării terenului degradat aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, prin Garda Forestieră București

06 March 2020

Priveste: predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire bază sportivă TIP 1, Şos. Turnu Magurele, municipiul Alexandria, Baza Sportiva PECO, judeţul Teleorman”

06 March 2020

Priveşte : aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor de sprijin pentru anul 2020 din municipiul Alexandria şi constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte de sprijin pentru intocmirea listei de prioritati

06 March 2020

Priveste: aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.12, situată in blocul S2, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe

06 March 2020

Priveste: aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.20, situată in blocul D, str. Ion Creanga din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferenta apartamentului, proprietatea privata a Municipiului Alexandria

06 March 2020

Priveste: schimbarea destinatiei a unui numar de 5 locuinte tip modul, din “spatii sociale temporare pentru situatii de urgenta” in locuinte de sprijin

06 March 2020

Priveste: preluarea unui bun apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, de la Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria si darea in administrare catre Club Sportiv Municipal Alexandria

06 March 2020

Priveste: revocarea H.C.L. nr. 211/30.07.2018, privind trecerea imobilului-Sala de culturism situat in strada Dunarii, nr. 49 A, cvartal 79, din domeniul public al Municipiului Alexandria in domeniul public al Statului Roman, in vederea darii in administrare a acestuia catre Ministerul Tineretului si Sportului

06 March 2020

Priveste: schimbarea destinatiei a unei constructii, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria

Parteneri