Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

27 February 2019

Priveste: stabilirea zonei in vederea instalarii de către candidați, partide politice, alianțe politice și alianțe electorale, a unor amenajari provizorii pe domeniul public al Municipiului Alexandria pe perioada electorala.

30 January 2019

Priveste: schimbarea destinatiei a unui teren din cadrul Liceului Tehnologic Nr. 1, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria

30 January 2019

Priveste: aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare Spatii sociale temporare pentru situatii de urgenta (module – containere)” in Municipiul Alexandria.

30 January 2019

Priveşte : aprobarea listei de repartizare a locuintelor destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din sanatate situate in blocul G, str.Ion Creanga construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Alexandria

30 January 2019

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in zona S.C. Mara Prod S.R.L., CV 20

30 January 2019

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Independenţei, nr. 42

30 January 2019

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autoturismelor

30 January 2019

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat la intersectia străzilor Alexandru Ghica cu Mihaiță Filipescu

30 January 2019

Priveste: schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 18, situata in blocul I3, str.Dunarii, municipiul Alexandria, din ”locuinta din fondul locativ de stat” in “locuinta de serviciu

30 January 2019

Priveste:trecerea din domeniul public in domeniulprivatde intereslocal aunuiimobilsituatîn Municipiul Alexandria, stradaAgricultori, nr.27 A

Parteneri