Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

21 May 2018

Privind: aprobarea actului aditional la acordul de parteneriat nr. 376 din data de 15.06.2017,incheiat intre Municipiul Alexandria si Asociaţia Română pentru Industrie Electronică şi Software, Filiala Oltenia – ARIES Oltenia, în cadrul proiectului „REŢEAUA DE BICICLETE ELECTRICE”.

21 May 2018

Priveşte: modificarea si completarea Hotararii nr. 16/31.01.2018, privind declararea ca bun aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, a unui teren din municipiul Alexandria situat in DJ 504 Alexandria-Laceni, zona Statiei electrice Magura

21 May 2018

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea construirii de garaje

21 May 2018

Priveste: modificarea anexei la HCL nr. 267 din 28.09.2017, privind desemnarea reprezentantilor Cons. Loc. al mun. alexandria in Consiliile de Administratie ale Unitatilor scolare

21 May 2018

Priveste: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului LOcal al municipiului Alexandria in AGA la ADI Teleorman pentru a aproba modificarea pretului/tarifelor la apa potabila si canalizare de catre SA Apa Serv SA

21 May 2018

Priveste: Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Consiliului Local al municipiului Alexandria, pentru functiile de membri in Consiliul de Administratie al S.C. APA SERV S.A. Alexandria, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor .

21 May 2018

Priveste: modificarea si completarea HCL 48 din 28.02.2018 privind aprobarea tarifelor pentru lucrarile de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria.

21 May 2018

Priveste: Reactualizarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice din municipiul Alexandria.

21 May 2018

Priveste: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni

Parteneri