Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

30 August 2019

Priveste: acordarea unor diplome de merit.

30 August 2019

Priveste: conferirea diplomei de excelenta domnului FLOREA CATALIN IONUT

30 August 2019

Priveste: conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” domnului STAN STEFAN.

28 August 2019

Priveste: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni

28 August 2019

Priveste: aprobarea protoculului de colaborare intre CSM Alexandria si CSS Alexandria privind desfasurarea de activitati sportive.

28 August 2019

Priveşte : aprobarea zonelor de interes comercial ale municipiului Alexandria şi aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe şi a terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat de interes local din municipiul Alexandria, diferenţiate pe zone de interes comercial

28 August 2019

Priveste: modificarea anexei la H.C.L. nr. 167 din 25 mai 2015 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 24.000.000 lei

28 August 2019

Priveste: darea in folosinta gratuita a instalatiilor electrice, pe toata durata de existenta a acestora, din cadrul obiectivului de investitii “ Amenajare spatii sociale temporare pentru situatii de urgenta, Alexandria, judetul Teleorman, catre Distributie Energie Oltenia S.A.

28 August 2019

Priveste:modificarea si completarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Alexandria catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011.

28 August 2019

Priveste: darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, catre SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria.

Parteneri