Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

14 October 2019

Privind: aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect „Amenajare peisagistica parc fosta U.M. in Municipiul Alexandria”, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.2, Obiectiv specific 4.2, apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.2/1

14 October 2019

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ,,Desfiintare cladire C8 – Centrala Termica de la Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu”, in Municipiul Alexandria

14 October 2019

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ,,Desfiintare cladire C13 – Laborator de la Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu”, in Municipiul Alexandria

14 October 2019

Priveste: modificarea HCL nr. 1 din 21 iunie 2016 privind alegerea comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Alexandria.

14 October 2019

Priveste: incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier in Consiliul local al municipiului Alexandria al domnului Mocanu Daniel Marian si declararea ca vacant a locului acestuia

25 September 2019

Priveste: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria si scoaterea din functiune, casarea si desfiintarea, a unor constructii din cadrul imobilului-Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu

25 September 2019

Priveste: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni

25 September 2019

Priveste: modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 05/30.01.2019 privind aprobarea principalelor manifestări cultural – artistice, sportive si de tineret care se desfasoară în municipiul Alexandria în anul 2019

25 September 2019

Priveste: acordareaunuimandat special reprezentantuluiConsiliului local al municipiului Alexandriain AdunareaGenerala a Asociatilor la A.D.I. “Teleormanul”, pentru a aprobaStrategia de tarifare a S.C. APA SERV S.A.

Parteneri