Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

30 August 2018

Priveste: conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” domnului Obadan Florian.

30 August 2018

Priveste: conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” doamnei Iacob Didina.

24 August 2018

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autoturismelor

24 August 2018

Privind: aprobarea achiziţionării de către Serviciul Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria a 3 autobuze second hand

24 August 2018

Priveşte : vânzarea prin licitaţie publică a unui imobil aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Al. Ghica, nr. 107 P, cu nr. cadastral 25596

24 August 2018

Privește:alipireaunorterenuri care aparțindomeniuluiprivat de interes local al municipiului Alexandria

24 August 2018

Priveste: desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2018-2019

24 August 2018

Priveste: desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2018-2019

24 August 2018

Priveste :modificareasicompletareaAnexei nr. 3 la HCL nr.194/ 27.06.2017 cuprivire la modificarea HCL nr.109/27.04.2018 privind modificarea Organigramei, Statului de functii,numarului de personal siRegulamentului de organizaresifunctionare ale Directiei de AsistentaSociala Alexandria

24 August 2018

Priveşte : modificarea anexei la HCL nr. 226/30.07.2018 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportiva desfasurata la nivelul Clubului Sportiv Municipal Alexandria

Parteneri