Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

27 April 2018

Privind : aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii, ,,Reabilitare cladire Scoala Gimnaziala nr.5”

27 April 2018

Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Asociatia Pro Mediu Teleorman în vederea desfăşurării în comun a unor activităţi in cadrul Programului Spatii Verzi, Componenta – Spatii Verzi Urbane 2018

27 April 2018

Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Colegiul National ”Al. I. Cuza” în vederea desfăşurării în comun a concursului international de dans ”În pasi de dans” în Municipiului Alexandria

27 April 2018

Priveste: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 13/31.01.2018 privind aprobarea principalelor manifestări cultural – artistice, sportive si de tineret care se desfasoară în municipiul Alexandria în anul 2018

27 April 2018

Priveste : aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si a Planului anual de acţiune privind serviciile şi beneficiile sociale aleDirectiei de Asistenta Sociala Alexandria

27 April 2018

Priveste: modificarea anexei la HCL 334/24.11.2017 PRIVIND APROBAREA Regulamentului de functionare a sistemului de parcare cu plata a autovehiculelor in municipiul Alexandria in parcarile administrate de SC Piete si Targuri Alexandria SRL.

27 April 2018

Priveste: scoaterea din functiune a unor bunuri apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria.

27 April 2018

Priveşte: vânzarea cu drept de preempţiune, a unui teren aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Carpaţi, Zona Bl. A3

27 April 2018

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Libertăţii, nr. 185, bloc A5

Parteneri