Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Directia Taxe si Impozite Locale

18 December 2006

Hotarare privind: Acordarea de scutiri si facilităţi în anul fiscal 2007 pentru contribuabilii – persoane fizice

18 December 2006

Hotarare privind: Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2007

18 December 2006

Expunere de motive la proiectul de hotarare cu privire la acordarea de scutiri si facilitati in anul fiscal 2007 pentru contribuabilii – persoane fizice

18 December 2006

Tabloul cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2007

26 January 2020

Conturi IBAN Persoane Fizice

26 January 2020

Taxe speciale pentru eliberarea in regim de urgenta a unor documente

Parteneri