Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Consiliul Local

11 February 2020

Proces Verbal încheiat in sedinta de dezbatere publica a proiectului de Buget Local al municipiului Alexandria pe anul 2020

21 January 2020

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata, Municipiul Alexandria aduce la cunostinta publică Proiectul bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2020 si poate fi consultat începând cu data de 21.01.2020 la sediul Primariei municipiului Alexandria si pe site www.alexandria.ro.

23 December 2019

Priveste: modificarea anexei la HCL nr.130/24.04.2019 privind Regulamentul de convietuire socială în Municipiul Alexandria

09 October 2019

Consultare Publica-Plan de Actiune Pentru Reducerea Zgomotului Generat de Traficul Rutier

20 September 2019

Proiect de hotarare cu privire la „aprobarea Regulamentului privind închirierea prin licitatie publica a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria în vederea parcării autovehiculelor”.

 

 

Parteneri