Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Compart. Resurse Umane

22 January 2020

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare în funcția publică de referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice și Juridice – Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

21 January 2020

Rezultatul final la examenul/concursul de recrutare în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Birou Investiții Fonduri cu Finantare Externă –Direcția Tehnic Investiții din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

21 January 2020

Rezultatul final la examenul/concursul de recrutare în funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Recuperare Creanțe și Executare Silită –Direcția Juridic Comercial din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

21 January 2020

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Birou Investiții cu Finanțare Externă – Direcția Tehnic Investiții din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

21 January 2020

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare în funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Recuperare Creanțe și Executare Silită – Direcția Juridic Comercial din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

16 January 2020

Rezultatul selectiei dosarelor juridic_23.01.2020

16 January 2020

Rezultatul selectiei dosarelor politist local_23.01.2020

14 January 2020

Proces verbal_selectie dosare-14.01.2020-DJC

Comisia constituită în baza dispoziției nr. 2245/11.12.2019 s-a întrunit pentru selecția dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea fincției publice de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Recuperare Creanțe și Executare Silită – Direcția Juridic Comercial.

 

14 January 2020

Proces verbal_selectie dosare-14.01.2020-DTI

Comisia constituită în baza dispoziției nr. 2243/11.12.2019 s-a întrunit pentru selecția dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea fincției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Investiții Fonduri cu Finanțare Externă – Direcția Tehnic Investiții

 

14 January 2020

Proces verbal_selectie dosare-14.01.2020-DITL

Comisia constituită în baza dispoziției nr. 2244/11.12.2019 s-a întrunit pentru selecția dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea fincției publice de execuție vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Constatare Persoane Fizice și Juridice – Direcția Impozite și Taxe Locale.

 

Parteneri