Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Compart. Resurse Umane

27 March 2020

Concurs în vederea ocupării postului de consilier achiziții Publice ,clasa I grad profesional asistent – Direcția Tehnic Investiții – Biroul Achiziții Publice

26 March 2020

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea fincției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Cadastru – Direcția Patrimoniu

20 March 2020

Concurs in vederea ocuparii postului de ingrijitor, temporar vacant_in cadrul Compartimenului Administrativ

13 March 2020

Rezultatul final_concursul de recrutare în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice și Juridice

11 March 2020

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice și Juridice – Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

06 March 2020

Rezultatul final la concursul de promovare în funcțiile publice de Șef Birou în cadrul : Biroului Achiziții Publice – Direcția Tehnic Investiții ; Biroului Carcelarie Sisteme de Management ; Biroului Investiții Fonduri cu Finanțare Internă – Direcția Tehnic Investiții și Biroului Investiții Cu Finanțare Externă – Direcția Tehnic Investiții din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

04 March 2020

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare în funcțiile publice de Șef Birou în cadrul : Biroului Achiziții Publice – Direcția Tehnic Investiții ; Biroului Carcelarie Sisteme de Management ; Biroului Investiții Fonduri cu Finanțare Internă – Direcția Tehnic Investiții și Biroului Investiții Cu Finanțare Externă – Direcția Tehnic Investiții din cadrul aparatului de specialitate din cadrul UAT Municipiul Alexandria

03 March 2020

Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic I AS în cadrul Clubului Municipal Alexandria

02 March 2020

Concurs de promovare in grad profesional, a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Alexandria ,Directiei Politia Locala si din cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor

02 March 2020

Rezultat contestatie la functia contractuala de consilier juridic I AS în cadrul Clubului Sportiv Municipal Alexandria

Parteneri