Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Compart. Resurse Umane

18 September 2019

Anunt_concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă_Direcția Tehnic Investiții_comp. Tehnic

11 September 2019

Rezultatul selecţiei dosarelor_concursul de recrutare in functia publica vacanta de consilier juridic,clasa I, grad profesional asistent –Directia Juridic Comercial-Compartiment Juridic

10 September 2019

Anunt_examen de promovare în clasă, a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

09 September 2019

Concurs in vederea ocuparii postului de coordonator tehnic cu timp partial_4 ore zi_pe perioada determinata

26 August 2019

Concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta_Director Executiv-Directia de Evidenta a Persoanelor

23 August 2019

Concursul de promovare in functia publica de executi_consilier ,clasa I,grad profesional principal

20 August 2019

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant in functia publica de executie pentru personalului cotractual -sofer IMG

19 August 2019

Concursul de recrutare in functia publica de executi_consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – Directia Juridic Comercial

07 August 2019

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul concursul de recrutare in functia publica de Sofer IMG

22 July 2019

Concurs_examen in vederea ocuparii postului de sofer -Serviciul Club Sportiv Municipal Alexandria

Parteneri