Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Compart. Resurse Umane

07 May 2019

Anunt concurs pentru ocupare post expert tehnic specialist in constructii

05 April 2019

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare in grad profesional

15 March 2019

Anunt examene de promovare in grad profesional

04 March 2019

Rezultatat final concurs pentru functia publica temp. vacanta de inspector,clasa I, gr. prof. superior –Comp Domeniu Privat-Directia Patrimoniu

27 February 2019

Rezultatat concurs pentru functia publica temporar vacanta de inspector,clasa I, grad profesional superior –Comp Domeniu Privat-Directia Patrimoniu

18 February 2019

Concursul de recrutare in functia publica temporar vacanta de inspector,clasa I, grad profesional superior –Comp Domeniu Privat-Directia Patrimoniu

08 February 2019

Anunt concurs_ocupare post-Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat-Compartiment Domeniu Privat

30 January 2019

Rezultat final_concurs functie publica de consilier-Directia Taxe si Impozite Locale

29 January 2019

Rezultat final la concursul consilier juridic_Directia Juridic Comercial

29 January 2019

Rezultatul probei scrise la Concursul de recrutare_Consilier Juridic_Directia Juridic, Comercial

Parteneri