Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Cadrul legislativ de organizare

29 June 2006

LEGEA Nr.273 din 29 iunie 2006 – privind finantele publice locale

02 December 2004

LEGEA Nr.554 din 2 decembrie 2004 – privind contenciosul administrativ

23 April 2001

LEGEA Nr.215 din 23 aprilie 2001 – privind administratia publica locala

08 December 1999

LEGEA Nr.188 din 8 Decembrie 1999 – privind Statutul functionarilor publici

Parteneri