Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

INFORMARE PUBLICA

Proiectul: Achizitie mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m, cod SMIS 128112, POR 2014-2020, Axa Prioritara 4, Obiectiv Specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbanu durabila.

Proiect Finantat prin_Programul Operational Regional 2014-2020, Cod SMIS 128112, Obiectivul Specific 4.1

Parteneri