Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Formular Inscriere Persoana Juridica

 1. FORMULAR DE PARTICIPARE
 2. la Concursul „Alexandria peste 50 de ani – viziunea mea”
 3. PERSOANĂ JURIDICĂ
 4. (required)
 5. (required)
 6. (required)
 7. (required)
 8. (valid email required)
 9. Număr de identificare (2)
 10. DECLARAŢIE AUTORAT (3)
 11. Coautori (Nume şi prenume)
 12. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
 13. - Sunt de acord cu dezvăluirea identităţii participantului şi/sau echipei care participă cu lucrarea la concurs, în expoziţia lucrărilor şi materialele de promovare ale concursului şi în publicaţii ulterioare.

  - Declar că am luat la cunoştinţă de regulamentul concursului şi sunt de acord cu prevederile acestuia.

  - Sunt de acord cu cesionarea drepturilor patrimoniale asupra lucrării Organizatorului, în scopul utilizării în cadrul proiectelor şi/sau investiţiilor ulterioare din Municipiul Alexandria, expunerii în cadrul unor evenimente (expoziţii, prezentări de proiect, etc.), materiale editate, publicate, tipărite, inclusiv în comunicate de presă.

  - Declar pe propria răspundere şi în conformitate cu art. 292 Cod Penal privind falsul în declaraţii, că lucrarea depusă la concursul „Alexandria peste 50 de ani – viziunea mea”, reprezintă o contribuţie proprie, originală şi nu afectează drepturile deţinute de terţi.

  (1) se completează cu datele actului de identitate al participantului individual, coordonatorului echipei, sau părintelui – turorelui, după caz.

  (2) numărul de identificare este format din 10 cifre: primele 6 vor reprezenta data naşterii, în ordinea an-lună-zi, iar următoarele două cifre de la 1 la 9, vor fi alese aleatoriu de participant.

  (3) se completează de participanţii care optează să participe la concurs în echipe.

 

cforms contact form by delicious:days

Parteneri