Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Licitatii

10 April 2018

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 7959/10.04.2018

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 50 din 28.02.2018, organizeazã licitaţie publicã deschisã în scopul concesionării unui  teren în suprafaţă de 5233,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Drum de Centura, nr. 23, CV125. Perioada de concesionare este de 49 ani.

Licitaţia va avea loc la data de 22.05.2018, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de  licitaţie, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile prevazute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 15.05.2018.

10 April 2018

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.7956/10.04.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 187 din 24.11.2016, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 396,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Unirii, nr. 1A in CV6.

Licitaţia va avea loc în data de  10.05.2018 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.

04 April 2018

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 7766 / 04.04.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. Nr. 60 din 28 feb 2018, în scopul închirierii unui spaţiu comercial modular, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în Piaţa Peco.

Licitaţia va avea loc în data de 26.04.2018, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 24.04.2018, ora 12ºº.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134

02 April 2018

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 7504/02.04.2018

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 51 din 28 feb 2018, organizeazã licitaţie publicã deschisã în scopul concesionării unui  teren în suprafaţă de 1705,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Viilor, nr. 1C, CV125. Perioada de concesionare este de 49 ani.

Licitaţia va avea loc la data de 08.05.2018, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de  licitaţie, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile prevazute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 02.05.2018.

02 April 2018

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.7503/02.04.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 57 din 28 feb 2018, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 3,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Dunarii, zona bl.I3.

Licitaţia va avea loc în data de  03.05.2018 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132

28 March 2018

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 7132/28.03.2018

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL_62 din 28.02.2018, organizeazã licitaţie publicã deschisã în scopul concesionării unui  teren în suprafaţă de 61,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Dunarii, zona bl. 1602, sc.B. Perioada de concesionare este de 49 ani.

Licitaţia va avea loc la data de 24.04.2018, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de  licitaţie, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile prevazute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 17.04.2018.

01 February 2018

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.2413/ 01.02.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 366 din 21.12.2017 în scopul închirierii unui spatiu apartinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situat în sediul Primariei municipiului Alexandria- Serviciul Taxe si Impozite Locale, intrarea din str. Ion Creangă.

Licitaţia va avea loc în data de   21.02.2018  ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune, la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de   19.02.2018  ora 12ºº.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completătile ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la  Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat-Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

 

01 February 2018

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 2412 / 01.02.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, in conformitate cu prevederile HCL nr. 367 din 21.12.2017, în scopul închirierii unui teren apartinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situat în str. HCC, zona bloc I6.

Licitaţia va avea loc în data de   21.02.2018 ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune, la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de  19.02.2018 ora 12ºº.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completătile ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la  Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat-Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

01 February 2018

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 2411 / 01.02.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizeaza licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 368 din 21.12.2017,în scopul închirierii unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului  Alexandria, situat în str. Dunarii, zona bloc 588.

Licitaţia va avea loc în data de 21.02.2018,ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune,la registratura  Primariei  municipiului Alexandria, pana la data de 19.02.2018 ,ora 12ºº.

Împotriva licitatiei,se poate face contestatie în conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

Înformaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Gestionare Patrimoniu Privat si Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

16 January 2018

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 929 / 15.01.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL_ nr. 289 din 21.12.2009HCL_nr. 94 din 26.05.2010 şi HCL_nr 105 din 29.04.2013, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în data de 08.02.2018, ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, pentru :

-str. Dunării tronson T.Vladimirescu – 1 Decembrie, zona blocurilor F2-F3,

-pentru zona blocurilor 820-823,

-strada Ion Creangă – între str. Carpaţi şi str. Cuza-Vodă.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 06.02.2018, ora 12ºº.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

Parteneri