Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Licitatii

05 December 2017

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 31950/04.12.2017

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 270 din 28.09.2017, organizeazã licitaţie publicã deschisã în scopul concesionării unui  teren în suprafaţă de 200,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Alexandru Ghica, nr. 2J. Perioada de concesionare este de 49 ani.

Licitaţia va avea loc la data de 28.12.2017, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de  licitaţie, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile prevazute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 20.12.2017.

05 December 2017

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 31949/04.12. 2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 305 din 25.10.2017, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unei unităţi locative, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu total suprafaţa utilă de 41,00 mp, situată în blocul F, strada Ion Creangă.

Licitaţia va avea loc în data de 28.12.2017, orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.”

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.

28 November 2017

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 31615 /27.11.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCH_Nr. 282 din 21.12.2009, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în data de 19.12.2017, ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, pentru :

- str. Dr. Stâncă – L28.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 15.12.2017, ora 12ºº.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

27 November 2017

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 31629 / 27.11. 2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, in conformitate cu prevederile HCL Nr. 263 din 28.09.2017, în scopul închirierii unui teren apartinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situat în strada Ion Creanga, zona bloc 407.

Licitaţia va avea loc în data de 19.12.2017 ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune, la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 15.12.2017, ora 12ºº.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completătile ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la  Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat-Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

23 November 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 31459/ 23.11. 2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizeaza licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 264 din 28.09.2017,in scopul închirierii unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului  Alexandria, situat în strada Dunari, zona bloc F6.

Licitaţia va avea loc în data de 14.12.2017 ,ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentr inscrierea la licitatie se vor depune,la registratura  Primariei  municipiului Alexandria, pana la data de  12.12.2017 ,ora 12ºº.

Impotriva licitatiei,se poate face contestatie in conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Gestionare Patrimoniu Privat si Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

13 September 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 24194/13.09.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul  Teleorman, in conformitate cu prevederile HCL Nr. 221 din 17.08.2017, organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului  Alexandria, situat în str.Dunarii, zona bl.587.

Licitaţia va avea loc în data de 29.09.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie, se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Alexandria până la data de 27.09.2017 ora 1200.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte-Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int.134.

13 September 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 24193/13.09.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul Teleorman, in conformitate cu prevederile HCL Nr. 222 din 17.08.2017, organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului  Alexandria, situat în str.1Mai, zona bl.B6.

Licitaţia va avea loc în data de 29.09.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie, se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Alexandria până la data de 27.09.2017 ora 1200.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte-Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int.134.

13 September 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 24192/13.09.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul Teleorman,  in conformitate cu prevederile HCL Nr. 206 din 31.07.2017.organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Dunarii, zona bl.L15.

Licitaţia va avea loc în data de 29.09.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie, se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Alexandria până la data de 27.09.2017 ora 1200.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte-Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int.134.

02 August 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 20972/01.08.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul Teleorman,  in conformitate cu prevederile HCL Nr.173 din 28.06.2017, organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Constantin Brancoveanu, zona bloc G1.

Licitaţia va avea loc în data de 18.08.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie, se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Alexandria până la data de 16.08.2017 ora 1200.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte-din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int.134.

02 August 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 20971/01.08.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul Teleorman,  in conformitate cu prevederile HCL Nr.174 din 28.06.2017, organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Fratii Golesti, zona bl.1612.

Licitaţia va avea loc în data de 18.08.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie, se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Alexandria până la data de 16.08.2017 ora 1200.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte- din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int.134.

Parteneri