Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Licitatii

02 August 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR.20968/01.08.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul Teleorman, in conformitate cu prevederile HCL Nr.178 din 28.06.2017, organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui spaţiu, comercial modular, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în Piaţa Peco, poz.3.

Licitaţia va avea loc în data de 18.08.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139 .

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 16.08.2017, ora 1200.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie, in conditiile Legii nr.554/2004, a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte- din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, interior 134.

02 August 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR.20967/01.08.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul Teleorman, in conformitate cu prevederile HCL Nr.177 din 28.06.2017, organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui spaţiu, comercial, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în Piata Unirii – Cupola, poz.30.

Licitaţia va avea loc în data de 18.08.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139 .

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 16.08.2017, ora 1200.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie, in conditiile Legii, nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, interior 134.

28 July 2017

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 20744/28.07.2017

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 124 din 26.04.2017, organizeazã procedura de negociere directă în scopul concesionării unui  teren în suprafaţă de 5.925,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Aleea Dimitrie Cantemir, nr.8. Perioada de concesionare este de 49 ani.

Începerea negocierii directe va avea loc la data de 24.08.2017, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria,   iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de începere a negocierii directe, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Împotriva procedurii, până la momentul adjudecării, se va putea face contestaţie la Judecătoria Alexandria (strada Independenţei, nr.22, Alexandria). Soluţionarea litigiilor se realizează la Tribunalul Teleorman – Secţia Contencios Administrativ ( strada Ion Creangă, nr.53, Alexandria).

Clarificările privind procedura de negociere directă se pot obţine maxim până la data de 17.08.2017

28 July 2017

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.20743/28.07.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 193 din 28.06.2017,  organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 2.933,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Alexandru Ghica, nr.207 bis.

Licitaţia va avea loc în data de 23.08.2017 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139, iar documentele necesare pentru inscrierea la licitatie se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de  licitaţie, orele 16ºº.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132

11 July 2017

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 18923/11.07.2017

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 116 din 26.04.2017, organizeazã procedura de negociere directă în scopul concesionării unui  teren în suprafaţă de 335,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Alexandru Ghica, nr. 2J. Perioada de concesionare este de 49 ani.

Începerea negocierii directe va avea loc la data de 08.08.2017, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria,   iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de începere a negocierii directe, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Împotriva procedurii, până la momentul adjudecării, se va putea face contestaţie la Judecătoria Alexandria (strada Independenţei, nr.22, Alexandria). Soluţionarea litigiilor se realizează la Tribunalul Teleorman – Secţia Contencios Administrativ ( strada Ion Creangă, nr.53, Alexandria).

Clarificările privind procedura de negociere directă se pot obţine maxim până la data de 01.08.2017.

 

 

11 July 2017

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 18922/11.07.2017

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 41 din 27.02.2017, organizeazã procedura de negociere directă în scopul concesionării unui  teren în suprafaţă de 35,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Viitorului, nr. 72A. Perioada de concesionare este de 10 ani.

Începerea negocierii directe va avea loc la data de 08.08.2017, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria,   iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de începere a negocierii directe, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Împotriva procedurii, până la momentul adjudecării, se va putea face contestaţie la Judecătoria Alexandria (strada Independenţei, nr.22, Alexandria). Soluţionarea litigiilor se realizează la Tribunalul Teleorman – Secţia Contencios Administrativ ( strada Ion Creangă, nr.53, Alexandria).

Clarificările privind procedura de negociere directă se pot obţine maxim până la data de 01.08.2017.

05 July 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. Nr.17778/05.07.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul Teleorman, organizeaza in conformitate cu prevederile HCL_Nr. 25 din 13.07.2016,  licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea construirii unui garaj.

Licitaţia va avea loc în data de 25.07.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139, pentru zonabl.715A.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie, se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Alexandria până la data de 21.07.2017 ora 1200.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte-Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int.134

05 July 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. Nr.17777//05.07.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str.Dunării, nr.139, judetul Teleorman, organizează in conformitate cu prevederile HCL Nr. 282 din 21.12.2009 si HCL HCL_Nr. 94 din 26.05.2010, licitaţie publică pentru închirierea unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în data de 25.07.2017, ora10,00 la sediul Primăriei  municipiului Alexandria, str.Dunării, nr.139, pentru zona blocurilor: 606 si 307.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune, la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 21.07.2017, ora 1200.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte-Direcţia Patrimoniu, din cadrul Primăriei municipiului Alexandria,  tel.0247/317732, int.134, camera  16, parter.

29 June 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 17167/29.06.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul Teleorman organizează in conformitate cu prevederile HCL Nr. 23 din 13.07.2016, licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului pprivat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Libertatii, nr.3A-poz.3.
Licitaţia va avea loc în data de 19.07.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie, se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Alexandria până la data de 17.07.2017 ora 1200.
Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte-Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int.134.

29 June 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 17166/29.06.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul Teleorman organizează in conformitate cu prevederile HCL Nr. 301 din 29.10.2015, licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Libertatii, nr.3A-poz.1.
Licitaţia va avea loc în data de 19.07.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie, se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Alexandria până la data de 17.07.2017 ora 1200.
Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte-Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int.134.

Parteneri