Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Licitatii

28 November 2017

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 31615 /27.11.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCH_Nr. 282 din 21.12.2009, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în data de 19.12.2017, ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, pentru :

- str. Dr. Stâncă – L28.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 15.12.2017, ora 12ºº.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

27 November 2017

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 31629 / 27.11. 2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, in conformitate cu prevederile HCL Nr. 263 din 28.09.2017, în scopul închirierii unui teren apartinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situat în strada Ion Creanga, zona bloc 407.

Licitaţia va avea loc în data de 19.12.2017 ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune, la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 15.12.2017, ora 12ºº.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completătile ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la  Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat-Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

23 November 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 31459/ 23.11. 2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizeaza licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 264 din 28.09.2017,in scopul închirierii unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului  Alexandria, situat în strada Dunari, zona bloc F6.

Licitaţia va avea loc în data de 14.12.2017 ,ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentr inscrierea la licitatie se vor depune,la registratura  Primariei  municipiului Alexandria, pana la data de  12.12.2017 ,ora 12ºº.

Impotriva licitatiei,se poate face contestatie in conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Gestionare Patrimoniu Privat si Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

13 September 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 24194/13.09.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul  Teleorman, in conformitate cu prevederile HCL Nr. 221 din 17.08.2017, organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului  Alexandria, situat în str.Dunarii, zona bl.587.

Licitaţia va avea loc în data de 29.09.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie, se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Alexandria până la data de 27.09.2017 ora 1200.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte-Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int.134.

13 September 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 24193/13.09.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul Teleorman, in conformitate cu prevederile HCL Nr. 222 din 17.08.2017, organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului  Alexandria, situat în str.1Mai, zona bl.B6.

Licitaţia va avea loc în data de 29.09.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie, se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Alexandria până la data de 27.09.2017 ora 1200.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte-Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int.134.

13 September 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 24192/13.09.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul Teleorman,  in conformitate cu prevederile HCL Nr. 206 din 31.07.2017.organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Dunarii, zona bl.L15.

Licitaţia va avea loc în data de 29.09.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie, se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Alexandria până la data de 27.09.2017 ora 1200.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte-Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int.134.

02 August 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 20972/01.08.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul Teleorman,  in conformitate cu prevederile HCL Nr.173 din 28.06.2017, organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Constantin Brancoveanu, zona bloc G1.

Licitaţia va avea loc în data de 18.08.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie, se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Alexandria până la data de 16.08.2017 ora 1200.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte-din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int.134.

02 August 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 20971/01.08.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul Teleorman,  in conformitate cu prevederile HCL Nr.174 din 28.06.2017, organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Fratii Golesti, zona bl.1612.

Licitaţia va avea loc în data de 18.08.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie, se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Alexandria până la data de 16.08.2017 ora 1200.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte- din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int.134.

02 August 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR.20970/01.08.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul Teleorman, in conformitate cu prevederile HCL Nr.176 din 28.06.2017 organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui spaţiu, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Libertatii, Piaţa Unirii, poz.4.

Licitaţia va avea loc în data de 18.08.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139 .

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 16.08.2017, ora 1200.

Împotriva licitaţiei,  se poate face contestaţie, in conditiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte- din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, interior 134.

02 August 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR.20969/01.08.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul Teleorman, in conformitate cu prevederile HCL Nr.179 din 28.06.2017, organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui spaţiu, comercial, modular, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în Piaţa Peco, poz.5.

Licitaţia va avea loc în data de 18.08.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139 .

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 16.08.2017, ora 1200.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie, in conditiile Legii, nr.554/2004, a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte- din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, interior 134.

Parteneri