Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Licitatii

13 July 2018

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 15355 / 12.07.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 145 din 21.05.2018, în scopul închirierii unui teren aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Dunării, zona bloc M4.

Licitaţia va avea loc în data de 31.07.2018, ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 27.07.2018, ora 14ºº.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Patrimoniu – Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, interior 134

13 July 2018

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 15354 / 12.07.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, in conformitate cu prevederile HCL Nr. 143 din 21.05.2018, în scopul închirierii unui teren apartinând domeniului privat de interes local al municipiului  Alexandria, situat în strada Dunarii, zona bloc F3.

Licitaţia va avea loc în data de  31.07.2018_ ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune, la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 27.07.2018, ora 14ºº.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Directia Patrimoniu – Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134

13 July 2018

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 15353 /12.07.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, in conformitate cu prevederile HCL Nr. 144 din 21.05.2018, în scopul închirierii unui teren apartinând domeniului privat de interes local al municipiului  Alexandria, situat în strada Bucuresti, zona bloc 222.

Licitaţia va avea loc în data de  31.07.2018  ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune, la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 27.07.2018 ora 14ºº.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Directia Patrimoniu – Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134

27 June 2018

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 14047/27.06.2018

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 50/28.02.2018, organizeazã licitaţie publicã deschisã în scopul concesionării unui  teren în suprafaţă de 5233,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Drum de Centura, nr. 23, CV125. Perioada de concesionare este de 49 ani.

Licitaţia va avea loc la data de 24.07.2018, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de  licitaţie, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile prevazute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 17.07.2018.

06 June 2018

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.12377/05.06.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizeaza licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 122 din 27.04.2018,în scopul închirierii unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului  Alexandria, situat în str. Bucuresti, zona bl. D1.

Licitaţia va avea loc în data de 28.06.2018, ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune,la registratura  Primariei  municipiului Alexandria, pana la data de  26.06.2018 ,ora 12ºº.

Împotriva licitatiei,se poate face contestatie în conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

Înformaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Gestionare Patrimoniu Privat si Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

06 June 2018

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 12376/05.06.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizeaza licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 123 din 27.04.2018,în scopul închirierii unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului  Alexandria, situat în str. Dunarii, zona bloc BM5.

Licitaţia va avea loc în data de 28.06.2018,ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune,la registratura  Primariei  municipiului Alexandria, pana la data de  26.06.2018 ,ora 12ºº.

Împotriva licitatiei,se poate face contestatie în conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

Înformaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Gestionare Patrimoniu Privat si Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

30 May 2018

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.12055/30.05.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL_Nr. 81 din 28.03.2018, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 145,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Fratii Golesti, nr. 46.

Licitaţia va avea loc în data de  27.06.2018 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.

30 May 2018

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 12054/30.05.2018

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL_Nr. 73 din 28.03.2018, organizeazã licitaţie publicã deschisã în scopul concesionării unui  teren în suprafaţă de 30,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada 1 Decembrie, zona Bl. I1, sc.B. Perioada de concesionare este de 49 ani.

Licitaţia va avea loc la data de 26.06.2018, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de  licitaţie, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile prevazute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 19.06.2018.

26 April 2018

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.9479/26.04.2018

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 62 din 28.02.2018, organizeazã procedura de negociere directă în scopul concesionării unui  teren în suprafaţă de 61,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Dunarii, zona bl. 1602, sc.B. Perioada de concesionare este de 49 ani.

Începerea negocierii directe va avea loc la data de  15.05.2018, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria,   iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de începere a negocierii directe, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile prevazute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Clarificările privind procedura de negociere directă se pot obţine maxim până la data de 09.05.2018.

12 April 2018

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 8042 /11.04.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 346 din 24,11.2017, în scopul închirierii unor copertine,situate în zona blocurilor 704-706 aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia  se va desfășura  la sediul Primăriei municipiului Alexandria str. Dunarii,nr.139,în două etape,astfel :

- în data de 09.05.2018, ora 1000, se vor licita copertinele de la nr. 1 la nr. 40;

- în data de 10.05.2018, ora 1000,se vor licita copertinele de la nr. 41 la nr.79

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune la registratura Primăriei municipiului Alexandria până la data de 07.05.2018- ora1300

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134

Parteneri