Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Licitatii

19 June 2019

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR13430/19.06.2019

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr. 66 din_27 feb 2019, organizeazã procedura de negociere directă în scopul concesionării unui  teren în suprafaţă de 335,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Alexandru Ghica, nr. 2 J ( lot 1), cu nr. cadastral 24868. Perioada de concesionare este de 49 ani.

Începerea negocierii directe va avea loc la data de  11.07.2019, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria,   iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de începere a negocierii directe, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile prevazute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Clarificările privind procedura de negociere directă se pot obţine maxim până la data de _05.07.2019

12 June 2019

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 12911/12.06.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizeaza licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 142_din 24 apr 2019, în scopul închirieri unui teren apartinând domeniului privat de interes local al municipiului  Alexandria, situat în str. Tudor Vladimirescu, zona bl.F13.

Licitaţia va avea loc în data de 27.06.2019,ora 11ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune, la registratura  Primariei  municipiului Alexandria, până la data de  25.06.2019 ,ora 12ºº.

Împotriva licitatiei,se poate face contestatie în conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

Înformaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniul  Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

12 June 2019

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 12910/12.06.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr.139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 101_din 29.03.2019 și HCL nr. 94 din 26.05. 2010, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situate in zona blocurilor: 600; 601; 603; 604; 605; 607; 608; 611; 820; 823; 905 – str. Dunarii; 911-str.Dunarii;819-820;I5-I1, pentru parcari autoturisme.

Licitaţia va avea loc în data de 27.06.2019, ora 11ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 25.06.2019, ora 12ºº.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public-Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

12 June 2019

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 12909/12.06.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 143_din 24 apr 2019, în scopul închirierii unui teren apartinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situat în strada Bucuresti, zona bloc H1.

Licitaţia va avea loc în data de 27.06.2019 ora 11ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune, la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 25.06. 2019, ora 14ºº.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completătile ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la  Compartimentul Domeniul Public – Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria,camera16,parter,telefon 0247/317732, int. 134.

30 May 2019

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.11848/29.05.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 141_din 24.04.2019, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, destinate construirii de garaje, situate în zona blocurilor: 452; L9-L4; J 135; I1; L14-L31; F13; L3-L11; 38 sere-591;400; 354-307; 252-254; G4; 315-454, în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avealoc în ziua de 13.06.2019, ora 11, la sediul Primăriei municipiului Alexandria.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 11.06.2019, ora12.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiil Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public- Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

29 May 2019

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.11847/29.05.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizeaza licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 100 din_29 mar 2019, în scopul închirieri unui teren apartinând domeniului privat de interes local al municipiului  Alexandria, situat în str.Dunarii, nr.163 C.

Licitaţia va avea loc în data de 13.06.2019,ora 11ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune, la registratura  Primariei  municipiului Alexandria, până la data de  11.06.2019 ,ora 12ºº.

Împotriva licitatiei,se poate face contestatie în conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

Înformaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

29 May 2019

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.11846/29.05.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizeaza licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 99 din_29 mar 2019, în scopul închirieri unui teren apartinând domeniului privat de interes local al municipiului  Alexandria, situat în str. Dunarii, nr.163B.

Licitaţia va avea loc în data de 13.06.2019,ora 11ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune, la registratura  Primariei  municipiului Alexandria, până la data de 11.06.2019 ,ora 12ºº.

Împotriva licitatiei,se poate face contestatie în conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

Înformaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniul  Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

08 May 2019

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.9934/08.05.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediulînstradaDunăriinr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 96 din_19 nov 2008, înscopul închirierii unor terenuri destinate construirii de copertine, situateîn zona blocurilor:905; 816; 911, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în ziua de 24.05.2019, ora 11, la sediul Primăriei municipiului Alexandria.

Actelenecesarepentruînscrierea la licitaţie se vordepune la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 22.05.2019, ora14.

Împotrivalicitaţiei se poate face contestaţieîncondiţiileLegiinr. 554/2004 a contenciosuluiadministrativ, cu modificărileşi completărileulterioare.

Informaţiisuplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public- Direcţia Patrimoniu din cadrulPrimărieimunicipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

08 May 2019

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 9933/08.05.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunăriinr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 181 din_27 iun 2018, înscopul închirierii unor copertine, situateîn zona blocurilor׃  1501-209 ;210; 210-213; 215-213; 702; 703;  703FG; 703-PT; B2; B6; B8; B2-B4-B1-B3; V1-10; P+7-D2, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în ziua de 28.05.2019, ora 1100 la sediul Primăriei municipiului Alexandria.

Actelenecesarepentruînscrierea la licitaţie se vordepune la registratura Primăriei municipiului Alexandriapână la data de 24.05.2019, ora 14.

Împotrivalicitaţiei se poate face contestaţieîncondiţiileLegiinr. 554/2004 a contenciosuluiadministrativ, cu modificărileşi completărileulterioare.

Informaţiisuplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public- Direcţia Patrimoniu din cadrulPrimărieimunicipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

06 May 2019

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 9677/06.05.2019

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr. 66 din_27 feb 2019, organizeazã licitaţie publicã deschisã în scopul concesionării unui teren in suprafata de 335,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Alexandru Ghica, nr. 2J ( lot 1). Perioada de concesionare este de 49 ani.

Licitaţia va avea loc la data de 30.05.2019, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de  licitaţie, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile prevazute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 23.05.2019.

Parteneri