Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Licitatii

24 February 2020

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.4654/24.02.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str.Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 394/29.11.2019, organizează licitaţie publică  pentru închirierea  unui teren în suprafaţă de 9,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 26359, situat în str.Dunării, zona bl.905.

Licitaţia va avea loc în data de 18.03.2020 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura generală a Primăriei municipiului  Alexandria, până la data de 16.03.2020, ora 1600 .

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu  Public si Privat –Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.134.

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 11.03.2020.

20 February 2020

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 4520/20.02.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 25/29.01.2020în scopul închirierii unor copertine aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situate în zona bloc F3 pentru parcarea autovehiculelor.

Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.

Licitaţia va avea loc în data de 19.03.2020, ora 11ºº, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 11.03.2020.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, până la data de 17.03.2020, ora 16.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr./2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

20 February 2020

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 4519/20.02.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunăriinr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 25/29.01.2020, în scopul închirierii unor copertine aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situate în zona blocurilor F1 și F2, pentru parcarea autovehiculelor.

Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.

Licitaţia va avea loc în data de 17.03.2020, ora 11ºº, pentru zona blocului F1 și ora 12ºº, pentru zona blocului F2, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139. Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 10.03.2020. Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, până la data de 12.03.2020, ora 16°°. Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr./2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

17 February 2020

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 3176/07.02.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 22/29.01.2020, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu nr. cadastral 23376 – C1 – U7, situată în blocul F, strada Ion Creangă, zona Modern.

Licitaţia va avea loc în data de  03.03.2020 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.

Clarificările privind licitaţia se pot obţine până la data de  25.02.2020.

30 January 2020

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 2308/30.01.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 346 din 24 noiembrie 2017, în scopul închirierii unor copertine aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona bloc 704, 706 pentru parcarea autovehiculelor.

Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achită taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.

Licitaţia va avea loc în data de 26.02.2020, ora 11ºº, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 19.02. 2020.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, până la data de 24.02.2020, ora 16.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

30 January 2020

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 2307/30.01.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 194/18.06.2014, în scopul închirierii unor copertine aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în: zona bloc 301-302, 304, 311, 401, 402, 404-401, 404-403, 406, 408, 410, 412, 413, pentru parcarea autovehiculelor.

Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.

Licitaţia va avea loc în data de 19.02.2020, ora 11ºº pentru zona blocurilor 300 și ora 12 ººpentru zona blocurilor 400, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 12.02. 2020.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, până la data de 17.02.2020, ora 16.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr./2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

16 January 2020

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.991/16.01.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str.Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 393 din_29 nov 2019, organizează licitaţie publică  pentru închirierea  unui teren în suprafaţă de 1,80 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Independentei, zona bl.G101B, sc.B.

Licitaţia va avea loc în data de 05.02.2020 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura generală a Primăriei municipiului  Alexandria, până la data de 03.02.2020, ora 1600

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu  Public si Privat –Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.134.”

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 29.01.2020.

16 January 2020

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.990/16.01.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str.Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 394 din_29 nov 2019, organizează licitaţie publică  pentru închirierea  unui teren în suprafaţă de 9,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 26359, situat în str.Dunării, zona bl.905.

Licitaţia va avea loc în data de 05.02.2020 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura generală a Primăriei municipiului  Alexandria, până la data de 03.02.2020, ora 1600 .

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu  Public si Privat –Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.134.”

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 29.01.2020

07 January 2020

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 120/07.01.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 398 din_29 nov 2019, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, în suprafaţă totală de 65,00 mp, cu nr. cadastral 20735 – C1 – U27, situată în blocul M9, strada Dunării.

Licitaţia va avea loc în data de  30.01.2020 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.

Clarificările privind licitaţia se pot obţine până la data de  23.01.2020.

20 December 2019

JUDETUL TELEORMAN PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 29406/20.12.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul in str. Dunarii nr.139, cod fiscal 4652660, in conformitate cu prevederileHCL Nr. 388 din_29 nov 2019, organizeaza licitatie publica pentru vânzarea unui teren in suprafata de 24,00 mp, aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 1 Decembrie, nr. 172A.

Licitația va avea loc in data de 21 ianuarie 2020 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunarii, nr.139.

Documentația de licitație poate fi studiata si achiziționata , contra cost, la sediul Primariei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitației se poate face contestație in condiț iile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informatii suplimentare se pot obține la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int. 132.”

Clarificările privind licitația se pot obtine maxim pana la data de 13 ianuarie 2020.

 

Parteneri