Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Licitatii

18 February 2019

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.3719/18.02.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr. 23 din 30.01.2019, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren in suprafata de 4.176,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Zona S.C. Mara Prod S.R.L., CV 20.

Licitaţia va avea loc în data de  13.03.2019 orele 1130 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.

18 February 2019

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 3698/18.02.2019

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr. 15 din 30.01.2019, organizeazã licitaţie publicã deschisã în scopul concesionării unui teren in suprafata de 323,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Doctor Stanca, zona bl. L28. Perioada de concesionare este de 49 ani.

Licitaţia va avea loc la data de 14.03.2019, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de  licitaţie, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile prevazute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 07.03.2019.

07 February 2019

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.2464 05.02.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, in conformitate cu prevederile HCL nr. 303 din 25.10.2018, în scopul închirierii unui teren apartinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situat în strada Carpati, zona bloc G1.

Licitaţia va avea loc în data de 05.03.2019 ora 11ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune, la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 01.03.2019, ora 14ºº.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completătile ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la  Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat-Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria,camera16,parter,telefon 0247/317732, int. 134.

07 February 2019

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.2463/ 05.02.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, in conformitate cu prevederile HCL nr. 302 din 25.10.2018, în scopul închirierii unui teren apartinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situat în strada Dunarii, zona bloc I14.

Licitaţia va avea loc în data de 05.03.2019 ora 11ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune, la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 01.03.2019, ora 14ºº.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completătile ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la  Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat-Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria,camera16,parter,telefon 0247/317732, int. 134.

07 February 2019

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.2462/05.02.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizeaza licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 342 din 28.11.20188, în scopul închirierii unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului  Alexandria, situat în str. Dunarii, zona bloc 508.

Licitaţia va avea loc în data de 05.03.2019,ora 11ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune,la registratura  Primăriei  municipiului Alexandria, până la data de 01.03.2019,ora 14ºº.

Împotriva licitatiei,se poate face contestatie în conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

Înformaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Gestionare Patrimoniu Privat si Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, parter, camera 16, telefon 0247/317732, int. 134.

07 February 2019

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.2461/ 05.02.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, in conformitate cu prevederile HCL nr. 381 din 20.12.2018, în scopul închirierii unui teren apartinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situat în strada Constantin Brâncoveanu, nr.55 A.

Licitaţia va avea loc în data de 05.03.2019 ora 11ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune, la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 01.03.2019, ora 14ºº.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completătile ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la  Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat-Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria,camera16,parter,telefon 0247/317732, int. 134.

21 January 2019

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 1256 / 18.01.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 180 din 27.06. 2018, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situate în zona blocurilor (A7-A8 str.Av.Al.Colfescu;A8-A6;A3-A4-B1;358-359;BM1-BM3;I13-I23(str. Dunarii);600;605;607;611;

801-901;713str. Bucuresti;M17-M5;585-586-591;38sere-590-589;598;599;T1-T4;715A-PT2;J135;

L2-L6;M4;602;603; în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în data de 14.02.2019, ora 11ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 12.02.2019, ora 14ºº.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria,camera 16,parter nr. telefon 0247/317732, int. 134.

09 January 2019

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.28469 /07.12.2018 (

Modificarea anuntului  Nr.28469 /07.12.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 180 din 27.06. 2018, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situate în zona blocurilor (211; 212;  214; 215 str.Av.Al.Colfescu; 305; 307; 305 str.M.Kogalniceanu; 328Casa de Cultura; L12-L28; 901;

D1-D2; 329 Av.Al.Colfescu; M5; M16; M17-M4-M2) în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în data de 23.01.2019, ora 11ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 21.01.2019, ora 14ºº.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria,camera 16,parter nr. telefon 0247/317732, int. 134.

17 December 2018

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.28469 /07.12.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 180 din 27.06.2018, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situate în zona blocurilor (211; 212;  214; 215 str.Av.Al.Colfescu; 305; 307; 305 str.M.Kogalniceanu; 328Casa de Cultura; L12-L28; 901; D1-D2; 329 Av.Al.Colfescu; M5; M16; M17-M4-M2) în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în data de 24.01.2019, ora 11ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 22.01.2019, ora 14ºº.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria,camera 16,parter nr. telefon 0247/317732, int. 134.

07 December 2018

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.28380/06.12.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr. 301 din 25.10.2018, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren in suprafata de 74,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in municipiul Alexandria, strada Dunarii, nr. 107(lot 2), nr. cadastral 25041.

Licitaţia va avea loc în data de  17.01.2019 orele 1130 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.

Parteneri