Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Licitatii

29 August 2018

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.18554/29.08.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr. 219 din 30.07.2018, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren in suprafata de 1058,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in municipiul Alexandria, strada Viilor, nr. 15, nr. cadastral 25528.

Licitaţia va avea loc în data de  25.09.2018 orele 1130 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132

29 August 2018

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.18553/29.08.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr. 220 din 30.07.2018, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren in suprafata de 1546,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in municipiul Alexandria, strada Viilor, nr. 15, nr. cadastral 25081.

Licitaţia va avea loc în data de  25.09.2018 orele 1100 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.

29 August 2018

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.18552/29.08.2018

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr 185 din 27.06.2018, organizeazã procedura de negociere directă în scopul concesionării unui  teren în suprafaţă de 636,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Soseaua Turnu Magurele, nr. 4. Perioada de concesionare este de 49 ani.

Începerea negocierii directe va avea loc la data de  18.09.2018, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria,   iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de începere a negocierii directe, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile prevazute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Clarificările privind procedura de negociere directă se pot obţine maxim până la data de 13.09.2018.

10 August 2018

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 17551 / 10.08.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 164 din 21 mai 2018, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea construirii de garaje.

Licitaţia va avea loc în data de 30.08.2018, ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, pentru :

-zona bloc 315-454,                                     -zona bloc 1613-1614,

-zona bloc B2-B1-B3-B4,                            -zona bloc 1605-1608,

-zona bloc J135,                                            -zona bloc 452-453,

-zona bloc 915-916,                                     -zona bloc 1501-1502,

-zona bloc 816,                                            -zona bloc 250-252,

-zona bloc 901,                                             -zona bloc 808-811,

-zona bloc 905,                                            -zona bloc 1601-1602,

-zona bloc 809-810,                                     -zona bloc 1621,

-zona bloc 1504,                                          -zona bloc 1600,

-zona bloc 1604,                                          -zona bloc 600,

-zona bloc 1604-1608,                                 -zona bloc 1607,

-zona bloc 1612,                                          -zona bloc L4-L9,

-zona bloc 354-307,                                     -zona bloc 914,

-zona bloc 1608,                                          -zona bloc 714.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 28.08.2018, ora 12ºº.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

08 August 2018

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 17383/08.08.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu HCL nr.124 din 27 aprilie 2018 în scopul închirierii unui teren, aparţinând   domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat str. Libertăţii, nr. 185, bloc A5.

Licitaţia va avea loc în data de 30.08.2018, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 28.08.2018, ora 12ºº.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, nr. telefon 0247/317732, interior 134

08 August 2018

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.17327/08.08.2018

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr.50 din 28 februarie 2018, organizeazã procedura de negociere directă în scopul concesionării unui  teren în suprafaţă de 5233,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Drum de Centura, nr. 23, CV 125. Perioada de concesionare este de 49 ani.

Începerea negocierii directe va avea loc la data de  29.08.2018, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria,   iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de începere a negocierii directe, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile prevazute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Clarificările privind procedura de negociere directă se pot obţine maxim până la data de 23.08.2018

31 July 2018

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.16765/31.07.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr 176 din 27 iunie 2018, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unei unitati locative, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu total suprafata utila de 86,00 mp, situata in blocul F, strada Ion Creanga.

Licitaţia va avea loc în data de  28.08.2018 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132

26 July 2018

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 16397/26.07.2018

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr 177 din 27 iunie 2018, organizeazã licitaţie publicã deschisã în scopul concesionării unui imobil (constructie C1 si teren intravilan), aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Independentei, nr. 42. Perioada de concesionare este de 49 ani.

Licitaţia va avea loc la data de 23.08.2018, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de  licitaţie, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile prevazute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 16.08.2018.

26 July 2018

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 16396/26.07.2018

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr 185 din 27 iunie 2018, organizeazã licitaţie publicã deschisã în scopul concesionării unui teren în suprafaţă de 636,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Soseaua Turnu Magurele, nr. 4. Perioada de concesionare este de 49 ani.
Licitaţia va avea loc la data de 21.08.2018, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria, pânã în preziua datei de licitaţie, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.
Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile prevazute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 15.08.2018

13 July 2018

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 15356 /12.07.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 121 din 27.04.2018, în scopul închirierii unor copertine,situate în zona blocurilor 301-311,401-413,L5,L6 aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în ziua de 02.08.2018 ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune la registratura Primăriei municipiului Alexandria până la data de 31.07.2018 ora1300.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

Parteneri