Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Licitatii

25 October 2018

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 23262 /22.10.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 346 din 24.11. 2017, în scopul închirierii unor copertine,situate în zona blocurilor 704-706 aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în ziua de 15.11.2018 ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune la registratura Primăriei municipiului Alexandria până la data de 13.11.2018, ora1400

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134

22 October 2018

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.23323/22.10.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr. 220 din 30.07.2018, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren in suprafata de 1546,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in municipiul Alexandria, strada Viilor, nr. 15, nr. cadastral 25081.

Licitaţia va avea loc în data de  14.11.2018 orele 1200 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132

22 October 2018

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.23322/22.10.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr. 241 din 24.08.2018, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren in suprafata de 65,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in municipiul Alexandria, strada Alexandru Ghica, nr. 107P, nr. cadastral 25596.

Licitaţia va avea loc în data de  14.11.2018 orele 1100 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132

22 October 2018

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.23321/22.10.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr. 219 din 30.07.2018, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren in suprafata de 1058,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in municipiul Alexandria, strada Viilor, nr. 15, nr. cadastral 25528.

Licitaţia va avea loc în data de  14.11.2018 orele 1130 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132

10 October 2018

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 22235 / 09.10.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 242 din 24.08.2018, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autoturismelor, zona Restaurant Onix (între strada Constantin Brâncoveanu şi strada Mihăiţă Filipescu).

Licitaţia va avea loc în data de 30.10.2018, ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, pentru :

-strada Cuza-Vodă – între str. Constantin Brâncoveanu şi str. Mihăiţă Filipescu, zona restaurant „Onix”.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 26.10.2018, ora 12ºº.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

08 October 2018

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 22045 / 08.10.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 209 din 30.07.2018, în scopul închirierii unui spaţiu comercial modular, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în Piaţa Peco, poziţia nr. 7.

Licitaţia va avea loc în data de 30.10.2018, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 26.10.2018, ora 12ºº.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

08 October 2018

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.21940 /05.10.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 208 din 30.07.2018, în scopul închirierii unui teren apartinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situat în strada Libertătii, zona Hală Piata -Centrală.

Licitaţia va avea loc în data de 30.10.2018 ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune, la registratura Primăriei  municipiului Alexandria, până la data de  26.10.2018 ora 12ºº.

Impotriva licitatiei,se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Patrimoniu-Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

29 August 2018

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.18554/29.08.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr. 219 din 30.07.2018, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren in suprafata de 1058,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in municipiul Alexandria, strada Viilor, nr. 15, nr. cadastral 25528.

Licitaţia va avea loc în data de  25.09.2018 orele 1130 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132

29 August 2018

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.18553/29.08.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr. 220 din 30.07.2018, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren in suprafata de 1546,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in municipiul Alexandria, strada Viilor, nr. 15, nr. cadastral 25081.

Licitaţia va avea loc în data de  25.09.2018 orele 1100 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.

29 August 2018

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.18552/29.08.2018

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr 185 din 27.06.2018, organizeazã procedura de negociere directă în scopul concesionării unui  teren în suprafaţă de 636,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Soseaua Turnu Magurele, nr. 4. Perioada de concesionare este de 49 ani.

Începerea negocierii directe va avea loc la data de  18.09.2018, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria,   iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de începere a negocierii directe, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile prevazute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Clarificările privind procedura de negociere directă se pot obţine maxim până la data de 13.09.2018.

Parteneri