Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Licitatii

23 October 2019

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 23784 / 22.10.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 282 din_21.12.2009, HCL nr. 94 din 26.05. 2010HCL nr. 190 din 30.09. 2010 şi HCL nr. 101_din 29 mar 2019, HCL nr. 282 din_28 aug 2019, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situate în : zona bloc 454, zona bloc B4-B6, zona bloc A7-A8, zona bloc T1-T4, zona bloc 305 M. Kogălniceanu, zona bloc 305, zona bloc 306, zona bloc L 28, zona bloc L12-L28, zona bloc 251, zona bloc 715-PT2, zona bloc BM1-BM3, zona bloc 598, zona bloc 604, 605, 610, zona bloc P+7, zona bloc H3-210-211, zona bloc 211, zona bloc 905 Dunării, zona bloc 911 Dunării, zona bloc M4 Dunării, zona bloc M17-M5, zona bloc M5, zona bloc M17-M4-M2, pentru parcări autoturisme.

Licitaţia va avea loc în data de 13.11.2019, ora 11ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data 11.11.2019.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

05 August 2019

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.17139/05.08.2019

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr.180 din_29 mai 2019, organizeazã procedura de negociere directă în scopul concesionării unui  teren în suprafaţă de 3000,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Drum de Centură, nr. 97. Perioada de concesionare este de 49 ani.

Începerea negocierii directe va avea loc la data de  12.09.2019, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria,   iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de începere a negocierii directe, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile prevazute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Clarificările privind procedura de negociere directă se pot obţine maxim până la data de 03.09.2019.

30 July 2019

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 16373/25.07.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 190 din 30.09. 2010, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situate în zona bloc 454, zona bloc B4-B6, zona bloc A7-A8, zona bloc A8-A6, zona bloc 360-354, zona bloc 255A-253A-256, zona bloc G1-K1, zona bloc 329, zona bloc 251, zona bloc 600, 601, 604, 605, 608, 610, 616, 809, 597 față bloc, CO1-CO2,  pentru parcari autoturisme.

Licitaţia va avea loc în data de 22.08.2019, ora 11ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 20.08.2019, ora 14ºº.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

17 July 2019

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.15656/17.07.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 217 din_26 iunie 2019, în scopul închirierii unui teren , apartinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situat în str.Dunarii, zona bloc 588, scara A.

Licitaţia va avea loc în data de 06.08.2019,  ora 11ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, str.Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune, la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 02.08.2019, ora 14ºº.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completătile ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la  Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat-Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria,camera16,parter,telefon 0247/317732, int.134.

17 July 2019

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 15655/17.07.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu HCL nr. 182 din_29 mai 2019 în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Libertăţii – pietonal, zona Piaţa Centrală.
Licitaţia va avea loc în data de 06.08.2019, ora 1100 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 02.08.2019, ora 14ºº.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, camera 16, parter, nr. telefon 0247/317732, interior 134.

26 June 2019

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 13996/26.06.2019

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr. 179 din _29 mai 2019, organizeazã licitaţie publicã deschisã în scopul concesionării unui teren in suprafata de 3000,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în Drum de Centură, nr. 97. Perioada de concesionare este de 49 ani.

Licitaţia va avea loc la data de 25.07.2019, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de  licitaţie, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile prevazute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 18.07.2019.

26 June 2019

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 13995/26.06.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr. 179 din _29 mai 2019, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren in suprafata de 200,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Viilor, zona Siloz.

Licitaţia va avea loc în data de  23.07.2019 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132

26 June 2019

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 13994/26.06.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr. 181 din_29 mai 2019, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren in suprafata de 724,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertăţii, nr.1A, lot 2, nr. cadastral 23543.

Licitaţia va avea loc în data de  23.07.2019 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.

24 June 2019

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 13817 /24.06.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr.140 din_24 apr 2019, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situate in zona blocurilor : CO1-CO2; 809; 597 față bloc; 610; 616 , pentru parcari autoturisme.

Licitaţia va avea loc în data de 10.07.2019, ora 11ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 08.07.2019, ora 12ºº.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134

19 June 2019

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR13430/19.06.2019

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr. 66 din_27 feb 2019, organizeazã procedura de negociere directă în scopul concesionării unui  teren în suprafaţă de 335,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Alexandru Ghica, nr. 2 J ( lot 1), cu nr. cadastral 24868. Perioada de concesionare este de 49 ani.

Începerea negocierii directe va avea loc la data de  11.07.2019, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria,   iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de începere a negocierii directe, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile prevazute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Clarificările privind procedura de negociere directă se pot obţine maxim până la data de _05.07.2019

Parteneri