Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Licitatii

08 May 2019

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.9934/08.05.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediulînstradaDunăriinr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 96 din_19 nov 2008, înscopul închirierii unor terenuri destinate construirii de copertine, situateîn zona blocurilor:905; 816; 911, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în ziua de 24.05.2019, ora 11, la sediul Primăriei municipiului Alexandria.

Actelenecesarepentruînscrierea la licitaţie se vordepune la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 22.05.2019, ora14.

Împotrivalicitaţiei se poate face contestaţieîncondiţiileLegiinr. 554/2004 a contenciosuluiadministrativ, cu modificărileşi completărileulterioare.

Informaţiisuplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public- Direcţia Patrimoniu din cadrulPrimărieimunicipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

08 May 2019

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 9933/08.05.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunăriinr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 181 din_27 iun 2018, înscopul închirierii unor copertine, situateîn zona blocurilor׃  1501-209 ;210; 210-213; 215-213; 702; 703;  703FG; 703-PT; B2; B6; B8; B2-B4-B1-B3; V1-10; P+7-D2, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în ziua de 28.05.2019, ora 1100 la sediul Primăriei municipiului Alexandria.

Actelenecesarepentruînscrierea la licitaţie se vordepune la registratura Primăriei municipiului Alexandriapână la data de 24.05.2019, ora 14.

Împotrivalicitaţiei se poate face contestaţieîncondiţiileLegiinr. 554/2004 a contenciosuluiadministrativ, cu modificărileşi completărileulterioare.

Informaţiisuplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public- Direcţia Patrimoniu din cadrulPrimărieimunicipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

06 May 2019

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 9677/06.05.2019

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr. 66 din_27 feb 2019, organizeazã licitaţie publicã deschisã în scopul concesionării unui teren in suprafata de 335,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Alexandru Ghica, nr. 2J ( lot 1). Perioada de concesionare este de 49 ani.

Licitaţia va avea loc la data de 30.05.2019, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de  licitaţie, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile prevazute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 23.05.2019.

22 April 2019

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 8887/22.04.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr. 91 din_29 mar 2019, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren in suprafata de 15,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bloc 914, sc.B.

Licitaţia va avea loc în data de  21.05.2019 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132

22 April 2019

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 8736 / 19.04.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 180 din_27 iun 2018, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situate in zona blocurilor: F6-F7 str. Dunarii; 597; 597 fata bloc; 209; 210-211; 714; I5-I1 str. Dunarii, pentru parcari autoturisme.

Licitaţia va avea loc în data de 15.05.2019, ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 13.05.2019,ora 12ºº.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şicompletările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public-Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

15 April 2019

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 8009/10.04.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizeaza licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 20_din 30 ian 2019, în scopul închirierii unui teren apartinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situat la intersectia străzilor Alexandru Ghica cu Mihăită Filipescu.

Licitaţia va avea loc în data de 07.05.2019,ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune, la registratura  Primăriei  municipiului Alexandria, până la data de  03.05.2019, ora 12ºº.

Împotriva licitatiei,se poate face contestatie în conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Înformaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

15 April 2019

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 8008/10.04.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizeaza licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 182_din 27.06.2018, în scopul închirieri unui teren  apartinând domeniului privat de interes local al municipiului  Alexandria, situat în Piata Peco, pozitia 1.

Licitaţia va avea loc în data de 07.05.2019,ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune, la registratura  Primariei  municipiului Alexandria, până la data de  03.05.2019 ,ora 12ºº.

Împotriva licitatiei,se poate face contestatie în conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

Înformaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Gestionare Patrimoniu Privat si Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

04 April 2019

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 7467/04.04.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr. 59 din_27 feb 2019, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren in suprafata de 4,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Carpati, zona bloc 256.

Licitaţia va avea loc în data de  09.05.2019 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.

04 April 2019

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 7465/04.04.2019

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr. 70 din 27 feb 2019, organizeazã licitaţie publicã deschisã în scopul concesionării unui teren in suprafata de 30,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Libertăţii, nr. 314A. Perioada de concesionare este de 25 ani.

Licitaţia va avea loc la data de 14.05.2019, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de  licitaţie, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile prevazute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 07.05.2019.

21 March 2019

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 6123/20.03.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 21 din 30 ian 2019, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în data de 16.04.2019, ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, pentru :

-strada Independenţei, nr. 42, zona S.C. Restaurant Patrik S.R.L.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 12.04.2019, ora 12ºº.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

Parteneri