Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Licitatii

09 January 2019

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.28469 /07.12.2018 (

Modificarea anuntului  Nr.28469 /07.12.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 180 din 27.06. 2018, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situate în zona blocurilor (211; 212;  214; 215 str.Av.Al.Colfescu; 305; 307; 305 str.M.Kogalniceanu; 328Casa de Cultura; L12-L28; 901;

D1-D2; 329 Av.Al.Colfescu; M5; M16; M17-M4-M2) în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în data de 23.01.2019, ora 11ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 21.01.2019, ora 14ºº.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria,camera 16,parter nr. telefon 0247/317732, int. 134.

17 December 2018

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.28469 /07.12.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 180 din 27.06.2018, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situate în zona blocurilor (211; 212;  214; 215 str.Av.Al.Colfescu; 305; 307; 305 str.M.Kogalniceanu; 328Casa de Cultura; L12-L28; 901; D1-D2; 329 Av.Al.Colfescu; M5; M16; M17-M4-M2) în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în data de 24.01.2019, ora 11ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 22.01.2019, ora 14ºº.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria,camera 16,parter nr. telefon 0247/317732, int. 134.

07 December 2018

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.28380/06.12.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr. 301 din 25.10.2018, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren in suprafata de 74,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in municipiul Alexandria, strada Dunarii, nr. 107(lot 2), nr. cadastral 25041.

Licitaţia va avea loc în data de  17.01.2019 orele 1130 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.

07 December 2018

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.28381/06.12.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr, 300 din 25.10.2018, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren in suprafata de 73,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in municipiul Alexandria, strada Aleea Ciresilor, nr. 4, nr. cadastral 25585.

Licitaţia va avea loc în data de  17.01.2019 orele 1200 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.

26 November 2018

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.27001 /23.11.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 94 din 26.05. 2010HCL nr. 190 din 30.09. 2010 şi HCL nr. 180 din 27.07. 2018, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situate în zona blocurilor(209, 210-211, F6-F7pe str. Dunarii, I5-I1pe str. Dunarii, 38 sere-597, 597fata bloc, CO1-CO2, 714, 255A-253A-256) în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în data de 13.12.2018, ora 11ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 11.12.2018, ora 14ºº.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

25 October 2018

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 23262 /22.10.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 346 din 24.11. 2017, în scopul închirierii unor copertine,situate în zona blocurilor 704-706 aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în ziua de 15.11.2018 ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune la registratura Primăriei municipiului Alexandria până la data de 13.11.2018, ora1400

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134

22 October 2018

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.23323/22.10.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr. 220 din 30.07.2018, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren in suprafata de 1546,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in municipiul Alexandria, strada Viilor, nr. 15, nr. cadastral 25081.

Licitaţia va avea loc în data de  14.11.2018 orele 1200 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132

22 October 2018

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.23322/22.10.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr. 241 din 24.08.2018, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren in suprafata de 65,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in municipiul Alexandria, strada Alexandru Ghica, nr. 107P, nr. cadastral 25596.

Licitaţia va avea loc în data de  14.11.2018 orele 1100 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132

22 October 2018

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.23321/22.10.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL nr. 219 din 30.07.2018, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren in suprafata de 1058,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in municipiul Alexandria, strada Viilor, nr. 15, nr. cadastral 25528.

Licitaţia va avea loc în data de  14.11.2018 orele 1130 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132

10 October 2018

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 22235 / 09.10.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 242 din 24.08.2018, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autoturismelor, zona Restaurant Onix (între strada Constantin Brâncoveanu şi strada Mihăiţă Filipescu).

Licitaţia va avea loc în data de 30.10.2018, ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, pentru :

-strada Cuza-Vodă – între str. Constantin Brâncoveanu şi str. Mihăiţă Filipescu, zona restaurant „Onix”.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 26.10.2018, ora 12ºº.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

Parteneri