Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Licitatii

13 September 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 24194/13.09.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul  Teleorman, in conformitate cu prevederile HCL Nr. 221 din 17.08.2017, organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului  Alexandria, situat în str.Dunarii, zona bl.587.

Licitaţia va avea loc în data de 29.09.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie, se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Alexandria până la data de 27.09.2017 ora 1200.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte-Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int.134.

13 September 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 24193/13.09.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul Teleorman, in conformitate cu prevederile HCL Nr. 222 din 17.08.2017, organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului  Alexandria, situat în str.1Mai, zona bl.B6.

Licitaţia va avea loc în data de 29.09.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie, se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Alexandria până la data de 27.09.2017 ora 1200.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte-Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int.134.

13 September 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 24192/13.09.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul Teleorman,  in conformitate cu prevederile HCL Nr. 206 din 31.07.2017.organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Dunarii, zona bl.L15.

Licitaţia va avea loc în data de 29.09.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie, se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Alexandria până la data de 27.09.2017 ora 1200.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte-Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int.134.

02 August 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 20972/01.08.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul Teleorman,  in conformitate cu prevederile HCL Nr.173 din 28.06.2017, organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Constantin Brancoveanu, zona bloc G1.

Licitaţia va avea loc în data de 18.08.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie, se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Alexandria până la data de 16.08.2017 ora 1200.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte-din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int.134.

02 August 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 20971/01.08.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul Teleorman,  in conformitate cu prevederile HCL Nr.174 din 28.06.2017, organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Fratii Golesti, zona bl.1612.

Licitaţia va avea loc în data de 18.08.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie, se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Alexandria până la data de 16.08.2017 ora 1200.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte- din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int.134.

02 August 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR.20970/01.08.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul Teleorman, in conformitate cu prevederile HCL Nr.176 din 28.06.2017 organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui spaţiu, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Libertatii, Piaţa Unirii, poz.4.

Licitaţia va avea loc în data de 18.08.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139 .

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 16.08.2017, ora 1200.

Împotriva licitaţiei,  se poate face contestaţie, in conditiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte- din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, interior 134.

02 August 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR.20969/01.08.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul Teleorman, in conformitate cu prevederile HCL Nr.179 din 28.06.2017, organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui spaţiu, comercial, modular, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în Piaţa Peco, poz.5.

Licitaţia va avea loc în data de 18.08.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139 .

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 16.08.2017, ora 1200.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie, in conditiile Legii, nr.554/2004, a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte- din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, interior 134.

02 August 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR.20968/01.08.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul Teleorman, in conformitate cu prevederile HCL Nr.178 din 28.06.2017, organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui spaţiu, comercial modular, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în Piaţa Peco, poz.3.

Licitaţia va avea loc în data de 18.08.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139 .

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 16.08.2017, ora 1200.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie, in conditiile Legii nr.554/2004, a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte- din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, interior 134.

02 August 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR.20967/01.08.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul Teleorman, in conformitate cu prevederile HCL Nr.177 din 28.06.2017, organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui spaţiu, comercial, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în Piata Unirii – Cupola, poz.30.

Licitaţia va avea loc în data de 18.08.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139 .

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 16.08.2017, ora 1200.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie, in conditiile Legii, nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, interior 134.

28 July 2017

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 20744/28.07.2017

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 124 din 26.04.2017, organizeazã procedura de negociere directă în scopul concesionării unui  teren în suprafaţă de 5.925,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Aleea Dimitrie Cantemir, nr.8. Perioada de concesionare este de 49 ani.

Începerea negocierii directe va avea loc la data de 24.08.2017, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria,   iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de începere a negocierii directe, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Împotriva procedurii, până la momentul adjudecării, se va putea face contestaţie la Judecătoria Alexandria (strada Independenţei, nr.22, Alexandria). Soluţionarea litigiilor se realizează la Tribunalul Teleorman – Secţia Contencios Administrativ ( strada Ion Creangă, nr.53, Alexandria).

Clarificările privind procedura de negociere directă se pot obţine maxim până la data de 17.08.2017

Parteneri