Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Licitatii

19 May 2017

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 13581/19.05.2017

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 41 din 27.02.2017, organizeazã licitaţie publică deschisă în scopul concesionării unui teren în suprafaţă de 35,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat  în strada Viitorului, nr.72A . Perioada de concesionare este de 10 ani.

Licitaţia va avea loc la data de 15.06.2017, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria,   iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de  licitaţie, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Împotriva licitaţiei, se  poate face contestaţie, in conditiile prevazute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de  08.06.2017 .

20 April 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 10526/19.04.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul  Teleorman organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Dunării, zona bloc GA3-Şcoala Gimnazială Al.Colfescu.

Licitaţia va avea loc în data de 08.05.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie, se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Alexandria până la data de 06.05.2017 ora 1200.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte-Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int.134.

05 April 2017

MUNICIPIUL ALEXANDRIA, Nr.9565/05.04.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul  Teleorman organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Libertăţii în Piaţa Centrală.

Licitaţia va avea loc în data de 28.04.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie, se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Alexandria până la data de 26.04.2017 ora 1200.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte-Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int.134.

05 April 2017

MUNICIPIUL ALEXANDRIA, Nr.9406/03.04.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str.Dunării, nr.139, organizează licitaţie publică pentru închirierea unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în data de 25.04.2017, ora10,00 la sediul Primăriei  municipiului Alexandria, str.Dunării, nr.139, pentru zona blocurilor: M4, M17-M4-M2, M17-M5, M5, L2-L6 (str.Dunării), L12-L28 (str.Dunării), L30, 901, 801-901, 809, 808-809.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune, la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 21.04.2017, ora 1200.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte-Direcţia Patrimoniu, din cadrul Primăriei municipiului Alexandria,  tel.0247/317732, int.134, camera  16, parter.

23 March 2017

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.8515/23.03.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 396,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Unirii, nr. 1A in CV6.

Licitaţia va avea loc la data de 25.04.2017, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, iar documentele necesare pentru inscrierea la licitatie se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de  licitaţie, orele 16ºº.

Documentaţia de licitatie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.

23 March 2017

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.8514/23.03.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 396,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Unirii, nr. 1B in CV6.

Licitaţia va avea loc în data de   25.04.2017 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139, iar documentele necesare pentru inscrierea la licitatie se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de  licitaţie, orele 16ºº.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.

17 March 2017

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 8019/17.03.2017

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizeazã licitaţie publică deschisă în scopul concesionării unui teren în suprafaţă de 1070,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat  în strada Soseaua Turnu Magurele, nr.4. Perioada de concesionare este de 49 ani.

Licitaţia va avea loc la data de 11.04.2017, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria,   iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de  licitaţie, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Împotriva licitaţiei, se  poate face contestaţie , in conditiile prevazute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 04.04.2017.

16 March 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 7751/15.03.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Libertăţii, nr.3A-poz.1.

Licitaţia va avea loc în data de 07.04.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie, se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Alexandria până la data de 05.04.2017 ora 1200.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte-Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int.134.

16 March 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 7750/15.03.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul  Teleorman organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Libertăţii, nr.3A-poz.3.

Licitaţia va avea loc în data de 07.04.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie, se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Alexandria până la data de 05.04.2017 ora 1200.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte-Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int.134.

21 February 2017

JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.5458/20.02.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str.Dunării, nr.139, organizează licitaţie publică pentru închirierea unor terenuri (copertine) aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria.

Licitaţia va avea loc în data de 13.03.2017, ora10,00 la sediul Primăriei  municipiului Alexandria, str.Dunării, nr.139, pentru zona blocurilor: 311, 304-305, 301-302, 304, 406, 404-403, 404-401, 401, 408, 410, 412, 413.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune, la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 10.03.2017, ora 1200.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte-Direcţia Patrimoniu, din cadrul Primăriei municipiului Alexandria,  tel.0247/317732, int.134, camera  16, parter.

Parteneri